Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista Yrittäjyyskasvatuksen polku -hankkeella. Tralla-palvelu on syntynyt osana tätä hanketta, jonka toteuttaja on Valtakunnallinen YES ry. Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuutta ja lopulta luoda uutta yrittäjyyttä.

Tralla-palvelu tarjoaa opetushenkilöstölle yhtenäisen mallin yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen esiopetuksesta korkeakoulutukseen ja mahdollistaa oppilaitosten johdonmukaisen ja tavoitteellisen yrittäjyyskasvatuksen. Näin oppija saa tukea yrittäjämäisyytensä kehittymiseen kaikilla kouluasteilla.

Tralla-palvelun ja yrittäjyyskasvatuksen polku -mallin taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjaukset 2017, opetussuunnitelmat sekä muut strategiat, jotka ohjaavat koulutusta yrittäjyyden näkökulmasta. Työhön on osallistunut myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto, jotta varmistutaan siitä, että yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta saadaan riittävästi hyödynnettyä hankkeessa.

Näin saat Trallan kaikki hyödyt – tee oma tili nyt! Klikkaa tästä.