Tralla.fi on Yksityisyrittäjäin Säätiön omistama ja Talous ja nuoret TATin sekä Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) ylläpitämä palvelu opettajille. Tralla.fi tarjoaa opettajille laajan valikoiman materiaaleja, menetelmiä ja työkaluja yrittäjämäisen pedagogiikan kehittämiseen helposti yhdestä paikasta. Palvelu kokoaa yhteen Suomen yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen toimijat ja palvelut.

Tralla.fi-palvelu tarjoaa opettajalle

  • Yrittäjyyskasvatuksen mallit ja työkalut sekä tietoa yrittäjyyskasvatuksen toimijoista samassa paikassa
  • Työkaluja yrittäjyystaitojen kehittämiseen
  • Ideoita ja vinkkejä varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
  • Hakukoneen, jonka avulla materiaaleja ja palveluita voi hakea mm. koulutusasteen, keston, laajuuden tai oppiaineen perusteella
  • Opettajalta opettajalle: oman Tralla-tilin kautta on mahdollisuus jakaa omia sisältöjä, ideoita ja työkaluja muille sekä koota suosikkeja muiden sisällöistä
  • Tilaisuuden oppia, kehittää ja vahvistaa omaa sekä oppijoiden yrittäjyysosaamista

Yksityisyrittäjäin Säätiö

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee tutkimustyötä, jakaa apurahoja ja vaikuttaa yhteiskunnan yrittäjyysasenteisiin ja yrittäjyyttä kannustavaan päätöksentekoon. Avustusten painopisteitä ovat yrittäjyyden opetuksen edistäminen yhteistyössä opetusviranomaisten ja korkeakoulujen kanssa, yrittäjyyttä edistävien toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen sekä tutkimusapurahat yrittäjyyttä koskeviin hankkeisiin.

Yksityisyrittäjäin Säätiö on perustettu vuonna 1936 ja sen tarkoitus on koota ja käyttää varoja yksityisyritteliäisyyden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Säätiö tukee tutkimustyötä, jakaa apurahoja ja vaikuttaa yhteiskunnan yrittäjyysasenteisiin pitkäjänteisesti ja keskitetysti yhteistyökumppaneidensa kautta tukemalla erilaisia yrittäjyyshankkeita.

Taustaa

Tralla.fi on syntynyt osana Yksityisyrittäjäin Säätiön Yrittäjyyskasvatuksen polku -hanketta, jonka toteuttaja oli Valtakunnallinen YES ry. Hankkeessa kehitettiin opetushenkilöstölle yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku -malli yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen kaikilla koulutusasteilla. Mallin tavoitteena on ollut tukea oppilaitosten johdonmukaista ja tavoitteellista yrittäjyyskasvatusta.

Tralla-palvelun ja yrittäjyyskasvatuksen polku -mallin taustalla on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjaukset 2017, opetussuunnitelmat sekä muut strategiat, jotka ohjaavat koulutusta yrittäjyyden näkökulmasta. Työhön on osallistunut asiantuntijana Lappeenrannan teknillinen yliopisto.