Yrittäjyyskasvatuksen uutuudet ja kevätmallisto nyt saatavilla – kuinka tehdä osuvia valintoja?

Millainen oppimiskäsitys sinulla on? Miksi toteutat yrittäjyyskasvatusta? Mihin tavoitteeseen tähtäätte yhdessä oppijoiden kanssa?

 

Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Kimmo Mäki vertasi jokin aika sitten Twitterissä Bilteman kevätkuvastoa ja opetussuunnitelmaa. Samalla hän esitti opettajille toiveen: ”älkää kehittäkö opetussuunnitelmasta Bilteman kuvastoa, vaan looginen ehyt, holistinen kokonaisuus”. Vertauskuva toimi kuten se oli tarkoitettu, eli herätti uteliaisuuden ja pysäytti pohtimaan asiaa omasta näkökulmasta.

Yrittäjyyskasvatukseen on viimeisten vuosien aikana valmistunut runsaasti erilaista materiaalia ja malleja. Totta puhuakseni vertauskuva Bilteman kuvastoon tuntuu kovin tutulta ja samaistuttavalta. Tarjolla on niin paljon monenlaista, että herää kysymys, miten opettaja valitsee oppijoiden näkökulmasta sopivimmat ratkaisut?

Järjestän työkseni opettajien täydennyskoulutuksia.  Kun kysyn koulutuksen aluksi opettajien odotuksia ja tarpeita, lista on useimmiten tällainen: ideoita, vinkkejä opetukseen, uusia ajatuksia ja inspiraatiota. Opettajat kaipaavat konkreettisia oppeja, joita voi hyödyntää, käyttää ja kokeilla omassa työssään. Opettajat toivovat, että joku auttaa löytämään yrittäjyyskasvatusvalikoimasta ne itselle sopivimmat mallit, materiaalit ja kokonaisratkaisut.  Opettajat odottavat myös uutta sisältöä, sillä esimerkiksi maahan muuttaneiden tai erityisoppijoiden yrittäjyysopetukseen on harmillisen vähän materiaalia saatavilla.

Onnekseni opettajien toiveissa on usein myös ymmärrys yrittäjyyskasvatuksesta. Jotta yrittäjyyskasvatuksen opetus muodostaisi oppijan näkökulmasta loogisen ehyen ja holistisen kokonaisuuden, tarvitsee opettaja ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksesta ja sen pedagogiikasta. Oma yrittäjyyskasvatuksen käyttöteoria auttaa valitsemaan erilaisiin tilanteisiin sopivia ratkaisuja sekä kehittämään uutta.

Siksi kannustankin kaikkia opettajia tutustumaan yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaan sekä pohtimaan ainakin seuraavia peruskysymyksiä: Millainen oppimiskäsitys sinulla on? Miksi toteutat yrittäjyyskasvatusta? Mihin tavoitteeseen tähtäätte yhdessä oppijoiden kanssa? Minkä oppijoiden toiminnan pitäisi muuttua? Millaiset mallit, menetelmät, sisällöt ja oppimisympäristöt auttavat pääsemään tavoitteeseen? Miten arvioitte tavoitteiden saavuttamista?  Tällaisten linssien läpi katsottuna yrittäjyyskasvatuksen kirjava kuvasto näyttäytyy inspiroivana kevätkatalogina ja mahdollisuutena, josta voi ja osaa poimia parhaat päältä.

Vinkki! Voit aloittaa esimerkiksi tästä: Opettajan opas yrittäjyyspedagogiikkaan

Kirjoittajana Päivi Ojala. Päivi työskentelee Suomen Yrittäjissä, jossa hän tuottaa opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta.

Liitetyt materiaalit