Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta koulutuksen tavoitteena on saada lapset ja nuoret innostumaan voimallisemmin oman elämänsä rakentamisessa ja löytämään oman juttunsa elämässä ja työelämässä.

Yrittäjämäinen pedagogiikka antaa tulokulman yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittamiseen koulussa ja opiskelujen aikana. Sen tavoitteena on synnyttää oppijassa motivaatio ja intohimo itsensä kehittämiseen ja oppimiseen. Erityisesti pedagogiikassa tärkeää on oppijan ”oman jutun” löytäminen ja tämän prosessin tukeminen ja ohjaaminen. Oppija siis vahvistaa uskoa omiin kykyihinsä.

Yrittäjyyskasvatus toteutuu yrittäjyyteen ja työelämään liittyvissä kokemuksissa ja tehtävissä, esimerkiksi projekteissa ja yritysyhteistyössä. Yrittäjämäinen pedagogiikka on oppijalähtöistä, kokemuksellista, ilmiöpohjaista, ongelmaperustaista, tutkivaa ja toiminnallista ja tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa aitojen kysymysten äärellä. Lisäksi siihen kuuluvat vahvasti tiimioppiminen.