Yoop.fi – Yrittäjyysosaaminen opintopisteiksi

Yoop on uusi, verkon kautta käytettävä työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa korkeakouluopiskelijoita hyödyntämään muodollisen opetuksen ulkopuolella hankittua yrittäjyysosaamista osana korkeakouluopintoja. Työkalu on kehitetty yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

 

Yoop.fi auttaa opiskelijaa yrittäjyyteen liittyvän osaamisen tunnistamisessa. Se tarjoaa lisäksi tietoa ja käytännön vinkkejä, kuinka opiskelija voi hakea jo hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan. Yoop.fi:n sisällöt kannustavat opiskelijaa myös keskustelemaan opetushenkilökunnan kanssa mahdollisuuksista sisällyttää tuleviin yrittäjyysopintoihinsa korkeakoulun ulkopuolista, yrittäjyysosaamista kartuttavaa toimintaa. Työkalussa on lisäksi oma opettajan osio, jossa on suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Yoop.fi inspiroi ja tarjoaa perustietoa muualla hankitun osaamisen kytkemisestä opintoihin. Se tukee korkeakoulujen omia aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (käytetään nimityksiä AHOTointi ja hottaus) sekä opinnollistamisen käytäntöjä.

 

 

Taustalla kansallinen yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä

Yoop.fi on kehitetty HOTIT OPIT -hankkeessa (2018–2020), joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hanke on toteutettu yhdeksän korkeakoulun tiiviinä yhteistyönä: Turun yliopisto (koordinaattori), Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.

 

 

Liitetyt materiaalit