Vaskivuoren lukiossa järjestettiin jokaiselle toisen vuosikurssin opinto-ohjauksen ryhmille yritysvierailu. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Osana opinto-ohjauksen kurssia kaikille toisen vuosikurssin opinto-ohjauksen ryhmille järjestettiin neljännessä jaksossa yritysvierailu. Vierailut toteutettiin oporyhmittäin, jolloin yhdessä ryhmässä oli noin 30 opiskelijaa. Yksi vastuuhenkilö sopi kaikki vierailut yritysten kanssa, mutta jokainen opinto-ohjaaja vei omat ryhmänsä niihin.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Opiskelijaryhmien koko rajoitti mahdollisia vierailukohteita; vierailuille täytyi pystyä osallistumaan noin 30 henkilöä samanaikaisesti. Lisäksi yrityksiä valitessa mietittiin myös, mitkä ovat heidän mahdollisuutensa tarjota esim. kesätöitä. Vierailukohteita pyrittiin myös saamaan eri toiminta-aloilta. Yhteistyökumppanina voi myös toimia järjestö, joka järjestää tutustumiskäyntejä tietyn alan yrityksiin. Tässä tapauksessa järjestö voi maksaa matkat ja huolehtia vierailun organisoinnista.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vierailuiden aikataulut tuli suunnitella etukäteen. Ryhmien aikataulujen pohjalta lähdettiin miettimään, kuinka monta yritystä tarvitaan millekin päivälle ja mihin kellonaikoihin. Tämän jälkeen otettiin yhteyttä potentiaalisiin yrityksiin. Suunnittelutyössä aikaa meni siis erityisesti sähköpostien kirjoittamiseen ja aikataulujen sopimiseen.

Yritysvierailut järjestettiin jakson päätöspäivänä sen tuntipalkin paikalla, jolla opinto-ohjauksen kurssi oli kullakin ryhmällä ollut. Näin ollen sillä ei ollut vaikutusta muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset matkakustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti yritysvierailulla. Yhteistyön kautta opiskelijat tutustuivat eri uramahdollisuuksiin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden tehtävänä on järjestää varsinainen yrityksen tiloissa tapahtuva vierailu. Yritykset voivat yhteistyön kautta esimerkiksi saada näkyvyyttä tai rakentaa työnantajamielikuvaa. Monet yrityksistä puhuvat myös ns. ”yhteiskuntavastuusta”. Koetaan siis tärkeäksi, että nuoret saavat kokemuksia työelämästä. Joissakin yrityksissä voidaan lisäksi kokea tärkeäksi, että saadaan rikottua tietynlaisia ennakkokäsityksiä alasta, työpaikoista tai yrityksestä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisessa tärkeää on pitkäjänteinen työ. Toisella kerralla tapahtuman järjestäminen ei ole enää niin raskasta, sillä valmiita kontakteja on jo ennestään.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Teemapäivä, Keskiverto

Vierailut pyrittiin sopimaan yritysten kanssa ennen joulua, kun varsinainen toteutus oli maalis-huhtikuun taitteessa.

Jonna Rinkiö, Vaskivuoren lukio

Kuvaus

Osana opinto-ohjauksen kurssia kaikille toisen vuosikurssin opinto-ohjauksen ryhmille järjestettiin neljännessä jaksossa yritysvierailu. Vierailut toteutettiin oporyhmittäin, jolloin yhdessä ryhmässä oli noin 30 opiskelijaa. Yksi vastuuhenkilö sopi kaikki vierailut yritysten kanssa, mutta jokainen opinto-ohjaaja vei omat ryhmänsä niihin.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Opiskelijaryhmien koko rajoitti mahdollisia vierailukohteita; vierailuille täytyi pystyä osallistumaan noin 30 henkilöä samanaikaisesti. Lisäksi yrityksiä valitessa mietittiin myös, mitkä ovat heidän mahdollisuutensa tarjota esim. kesätöitä. Vierailukohteita pyrittiin myös saamaan eri toiminta-aloilta. Yhteistyökumppanina voi myös toimia järjestö, joka järjestää tutustumiskäyntejä tietyn alan yrityksiin. Tässä tapauksessa järjestö voi maksaa matkat ja huolehtia vierailun organisoinnista.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vierailuiden aikataulut tuli suunnitella etukäteen. Ryhmien aikataulujen pohjalta lähdettiin miettimään, kuinka monta yritystä tarvitaan millekin päivälle ja mihin kellonaikoihin. Tämän jälkeen otettiin yhteyttä potentiaalisiin yrityksiin. Suunnittelutyössä aikaa meni siis erityisesti sähköpostien kirjoittamiseen ja aikataulujen sopimiseen.

Yritysvierailut järjestettiin jakson päätöspäivänä sen tuntipalkin paikalla, jolla opinto-ohjauksen kurssi oli kullakin ryhmällä ollut. Näin ollen sillä ei ollut vaikutusta muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset matkakustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti yritysvierailulla. Yhteistyön kautta opiskelijat tutustuivat eri uramahdollisuuksiin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden tehtävänä on järjestää varsinainen yrityksen tiloissa tapahtuva vierailu. Yritykset voivat yhteistyön kautta esimerkiksi saada näkyvyyttä tai rakentaa työnantajamielikuvaa. Monet yrityksistä puhuvat myös ns. ”yhteiskuntavastuusta”. Koetaan siis tärkeäksi, että nuoret saavat kokemuksia työelämästä. Joissakin yrityksissä voidaan lisäksi kokea tärkeäksi, että saadaan rikottua tietynlaisia ennakkokäsityksiä alasta, työpaikoista tai yrityksestä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisessa tärkeää on pitkäjänteinen työ. Toisella kerralla tapahtuman järjestäminen ei ole enää niin raskasta, sillä valmiita kontakteja on jo ennestään.

Ota yhteyttä

Jonna Rinkiö, Vaskivuoren lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Teemapäivä, Keskiverto

Vierailut pyrittiin sopimaan yritysten kanssa ennen joulua, kun varsinainen toteutus oli maalis-huhtikuun taitteessa.