Martinlaakson lukiossa käytiin yritysvierailuilla kemian kursseilla. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Martinlaakson lukiossa käytiin yritysvierailuilla kemian kursseilla. Yritysvierailut järjestettiin yleensä niin, että yritys esitteli ensin toimintaansa ja sen jälkeen kierrettiin yrityksen tiloissa tai tehtiin jotakin muuta toiminnallisempaa.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kemianteollisuuden yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen varsinaista vierailuajankohtaa tuli ottaa yhteyttä yrityksiin ja sopia vierailusta. Yrityksen yhteyshenkilön kanssa suunniteltiin vierailua ja sen aikataulutusta. Lisäksi matkat yrityksen tiloihin täytyi suunnitella etukäteen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä vierailut toteutettiin pääasiassa jakson päätösviikolla.

Mallin toteuttamisessa täytyy ottaa huomioon mahdolliset matkakulut.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti vierailuille.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on järjestää yritysvierailu tiloissaan. Yleensä yritys lähtee mukaan yhteistyöhön puhtaasta halusta olla mukana sivistämässä lukiolaisia. Yritys voi kuitenkin saada esimerkiksi näkyvyyttä tai parantaa yritysmielikuvaa yhteistyön kautta. Tämä kuitenkin edellyttää, että vierailun organisoiva opettaja päivittää esimerkiksi koulun sosiaalisen median kanavia.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurrutus on paljolti kiinni opettajan omasta halusta ja innostuksesta. Vierailut voitaisiin kirjata esimerkiksi koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Oppitunti, Helppo/nopea

Vierailut on järjestetty yleensä toisen vuosikurssin keväällä tai kolmannen vuosikurssin syksynä, sillä tällöin opiskelijoilla on enemmän tietoa ja ymmärrystä kemiasta. Myös ryhmäkoot ovat pienempiä syventävillä ja soveltavilla kursseilla.

Klaus Salo, Martinlaakson lukio

Kuvaus

Martinlaakson lukiossa käytiin yritysvierailuilla kemian kursseilla. Yritysvierailut järjestettiin yleensä niin, että yritys esitteli ensin toimintaansa ja sen jälkeen kierrettiin yrityksen tiloissa tai tehtiin jotakin muuta toiminnallisempaa.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kemianteollisuuden yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen varsinaista vierailuajankohtaa tuli ottaa yhteyttä yrityksiin ja sopia vierailusta. Yrityksen yhteyshenkilön kanssa suunniteltiin vierailua ja sen aikataulutusta. Lisäksi matkat yrityksen tiloihin täytyi suunnitella etukäteen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä vierailut toteutettiin pääasiassa jakson päätösviikolla.

Mallin toteuttamisessa täytyy ottaa huomioon mahdolliset matkakulut.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti vierailuille.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on järjestää yritysvierailu tiloissaan. Yleensä yritys lähtee mukaan yhteistyöhön puhtaasta halusta olla mukana sivistämässä lukiolaisia. Yritys voi kuitenkin saada esimerkiksi näkyvyyttä tai parantaa yritysmielikuvaa yhteistyön kautta. Tämä kuitenkin edellyttää, että vierailun organisoiva opettaja päivittää esimerkiksi koulun sosiaalisen median kanavia.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurrutus on paljolti kiinni opettajan omasta halusta ja innostuksesta. Vierailut voitaisiin kirjata esimerkiksi koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Ota yhteyttä

Klaus Salo, Martinlaakson lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Oppitunti, Helppo/nopea

Vierailut on järjestetty yleensä toisen vuosikurssin keväällä tai kolmannen vuosikurssin syksynä, sillä tällöin opiskelijoilla on enemmän tietoa ja ymmärrystä kemiasta. Myös ryhmäkoot ovat pienempiä syventävillä ja soveltavilla kursseilla.