Tikkurilan lukissa toteutettiin yritysvierailu paikalliseen yritykseen osana yhteiskuntaopin kurssia. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Tikkurilan lukissa toteutettiin yritysvierailu paikalliseen yritykseen osana yhteiskuntaopin kurssia. Vierailulle lähti mukaan opiskelijoita ja halukkaita opettajia. Vierailulla tutustuttiin yritykseen, sekä sen liiketoiminnan eri osa-alueisiin, kuten markkinointiin. Opettajat ja opiskelijat saivat myös kysyä heitä kiinnostavia kysymyksiä yrityksen edustajalta. Vierailun organisoi yhteiskuntaopin opettajat.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kurssin teemaan sopiva yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamista varten täytyi etsiä sopiva yritys, joka oli halukas esittelemään toimintaansa. Tämän jälkeen otettiin selvää, kehen yrityksessä tulisi olla yhteydessä ja otettiin yhteyttä tähän henkilöön. Lisäksi täytyi miettiä, mitä vierailulta haetaan, jotta yritys osaa vastata näihin tarpeisiin. Myös käytännön organisointi, kuten kuljetukset, oli tärkeää miettiä etukäteen.

Yritysvierailulle lähdettiin n. 15-20min ennen viimeisen tunnin loppumista, jolloin vierailu vaikutti ainoastaan tähän viimeiseen oppituntiin.

Mallin toteuttamisesta tulee huomioida mahdolliset matkakulut ja kulut ruokailuun liittyen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat aktiivisesti mukana yritysvierailulla (kommentoivat ja kysyivät heitä kiinnostavia asioita).

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin rooli toimintamallissa on vastata yritystoiminnan esittelemisestä. Yritykset voivat saada yhteistyöltä näkyvyyttä (esimerkiksi koulun sosiaalisessa mediassa) ja työntekijöitä (ei välttämättä suoraan, mutta yritys voi vihjata opiskelijoille, mihin kannattaa mennä opiskelemaan, jotta voi tulevaisuudessa työskennellä yrityksessä).

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisessa tärkeää on, että samat henkilöt ovat mukana joka vuosi. Näin yhteistyötä tekevät tuntevat toisensa jo ennakkoon ja tietävät, miten homma toimii.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Kurssin ajankohta määrittelee myös vierailun ajoitusta. Kannattaa mennä yritys edellä, eli lähteä ensin kyselemään yritykseltä, milloin heille sopisi vierailu.

Eetu-Pekka Parkkinen, Tikkurilan lukio

Kuvaus

Tikkurilan lukissa toteutettiin yritysvierailu paikalliseen yritykseen osana yhteiskuntaopin kurssia. Vierailulle lähti mukaan opiskelijoita ja halukkaita opettajia. Vierailulla tutustuttiin yritykseen, sekä sen liiketoiminnan eri osa-alueisiin, kuten markkinointiin. Opettajat ja opiskelijat saivat myös kysyä heitä kiinnostavia kysymyksiä yrityksen edustajalta. Vierailun organisoi yhteiskuntaopin opettajat.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kurssin teemaan sopiva yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamista varten täytyi etsiä sopiva yritys, joka oli halukas esittelemään toimintaansa. Tämän jälkeen otettiin selvää, kehen yrityksessä tulisi olla yhteydessä ja otettiin yhteyttä tähän henkilöön. Lisäksi täytyi miettiä, mitä vierailulta haetaan, jotta yritys osaa vastata näihin tarpeisiin. Myös käytännön organisointi, kuten kuljetukset, oli tärkeää miettiä etukäteen.

Yritysvierailulle lähdettiin n. 15-20min ennen viimeisen tunnin loppumista, jolloin vierailu vaikutti ainoastaan tähän viimeiseen oppituntiin.

Mallin toteuttamisesta tulee huomioida mahdolliset matkakulut ja kulut ruokailuun liittyen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat aktiivisesti mukana yritysvierailulla (kommentoivat ja kysyivät heitä kiinnostavia asioita).

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin rooli toimintamallissa on vastata yritystoiminnan esittelemisestä. Yritykset voivat saada yhteistyöltä näkyvyyttä (esimerkiksi koulun sosiaalisessa mediassa) ja työntekijöitä (ei välttämättä suoraan, mutta yritys voi vihjata opiskelijoille, mihin kannattaa mennä opiskelemaan, jotta voi tulevaisuudessa työskennellä yrityksessä).

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisessa tärkeää on, että samat henkilöt ovat mukana joka vuosi. Näin yhteistyötä tekevät tuntevat toisensa jo ennakkoon ja tietävät, miten homma toimii.

Ota yhteyttä

Eetu-Pekka Parkkinen, Tikkurilan lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Kurssin ajankohta määrittelee myös vierailun ajoitusta. Kannattaa mennä yritys edellä, eli lähteä ensin kyselemään yritykseltä, milloin heille sopisi vierailu.