Lumon lukiossa käytiin yritysvierailulla osana biologian laboratoriokurssia. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Lumon lukiossa käytiin biologian laboratoriotyökurssilla vierailulla paikallisessa yrityksessä. Yritys järjesti tiloissaan opiskelijoille paneelikeskustelun, jossa opiskelijat kuulivat, minkälaisia uratarinoita yrityksissä työskentelevillä on. Tämän jälkeen tutustuttiin yrityksen tiloihin ja tehdaspuoleen ja lopuksi opiskelijat saivat kokeilla tehdä yrityksen laboratorioissa pieniä töitä.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaniksi soveltuu yritys, johon on mielekästä mennä kurssin sisällöt huomioiden. Yhteistyökumppanin valinnassa tulee ottaa huomioon myös heidän mahdollisuutensa ottaa vastaan tietyn kokoisia ryhmiä.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen yritysvierailun toteuttamista täytyi suunnitella matkat (reittivalinnat, järjestääkö koulu vai mennäänkö julkisilla), ottaa yhteyttä yritykseen, sopia yritysvierailun aikatauluista ja siitä, minkälaista ohjelmaa järjestetään.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset matkakulut.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti yritysvierailulla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on järjestää yritysvierailu. Tässä tapauksessa yhteistyökumppanilla oli mahdollisuutena saada yhteistyön kautta kesätyöntekijöitä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Jotta toimintamallista tulisi pysyvä toimintatapa, tulee miettiä, mille kurssille yritysvierailu sopisi, sekä etsiä yritys/yhteistyötaho, joka vastaa mahdollisimman hyvin kurssin sisältöjä. Yritysten positiiviset kokemukset yhteistyöstä vaikuttavat myös jatkuvuuteen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Oppitunti, Helppo/nopea

Aikaa kului esimerkiksi oikean yhteyshenkilön etsimiseen, sekä yhteydenpitoon yrityksen kanssa. Yhteensä näihin etukäteisvalmisteluihin kului muutama tunti.

Yritysvierailu toteutettiin osana laboratoriokurssia, joka on soveltava kurssi. Mielestäni yritysvierailut sopivat parhaiten hieman myöhempään vaiheeseen aineen opintoja, sillä tällöin ryhmäkoot ovat usein pienempiä (monissa yrityksissä on rajoituksia ryhmäkokoihin) ja opiskelijat ovat varmasti kiinnostuneita aineesta.

Lumon lukio

Kuvaus

Lumon lukiossa käytiin biologian laboratoriotyökurssilla vierailulla paikallisessa yrityksessä. Yritys järjesti tiloissaan opiskelijoille paneelikeskustelun, jossa opiskelijat kuulivat, minkälaisia uratarinoita yrityksissä työskentelevillä on. Tämän jälkeen tutustuttiin yrityksen tiloihin ja tehdaspuoleen ja lopuksi opiskelijat saivat kokeilla tehdä yrityksen laboratorioissa pieniä töitä.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaniksi soveltuu yritys, johon on mielekästä mennä kurssin sisällöt huomioiden. Yhteistyökumppanin valinnassa tulee ottaa huomioon myös heidän mahdollisuutensa ottaa vastaan tietyn kokoisia ryhmiä.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen yritysvierailun toteuttamista täytyi suunnitella matkat (reittivalinnat, järjestääkö koulu vai mennäänkö julkisilla), ottaa yhteyttä yritykseen, sopia yritysvierailun aikatauluista ja siitä, minkälaista ohjelmaa järjestetään.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset matkakulut.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti yritysvierailulla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on järjestää yritysvierailu. Tässä tapauksessa yhteistyökumppanilla oli mahdollisuutena saada yhteistyön kautta kesätyöntekijöitä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Jotta toimintamallista tulisi pysyvä toimintatapa, tulee miettiä, mille kurssille yritysvierailu sopisi, sekä etsiä yritys/yhteistyötaho, joka vastaa mahdollisimman hyvin kurssin sisältöjä. Yritysten positiiviset kokemukset yhteistyöstä vaikuttavat myös jatkuvuuteen.

Ota yhteyttä

Lumon lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Oppitunti, Helppo/nopea

Aikaa kului esimerkiksi oikean yhteyshenkilön etsimiseen, sekä yhteydenpitoon yrityksen kanssa. Yhteensä näihin etukäteisvalmisteluihin kului muutama tunti.

Yritysvierailu toteutettiin osana laboratoriokurssia, joka on soveltava kurssi. Mielestäni yritysvierailut sopivat parhaiten hieman myöhempään vaiheeseen aineen opintoja, sillä tällöin ryhmäkoot ovat usein pienempiä (monissa yrityksissä on rajoituksia ryhmäkokoihin) ja opiskelijat ovat varmasti kiinnostuneita aineesta.