Kurssilla tutustutaan yritysmuotoihin, yrityksiin ja opetellaan perustamaan yritys!

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Rohkeus

 

Kurssilla pohditaan mitä on yrittäminen ja yrittäjyys hyvine ja huonoine puolineen. Kurssilla käydään läpi eri yritysmuodot niiden soveltuvuus erilaiseen yritystoimintaan ja niiden veroseuraamuksia. Lisäksi selvitellään, mistä voi saada apua yrityksen perustamisprosessin aikana.

Kurssiin liittyy joko vierailu pankkiin tai pankin yrityspuolen henkiön vierailu kurssilla selvittämässä, mitä pankki odottaa alkavilta yrityksiltä ja mitä apuja pankki tarjoaa. Kurssilla käydään myös yritysvierailulla esimerkiksi jossain ict-alan yrityksessä. Yritysvierailun tai -vierailujen tarkoituksena on perehdyttää nykyajan yrityksen toimintakulttuuriin ja kuulla, millaisia työntekijöitä yritykset haluavat itselleen. Tämän avulla kannustetaan ja motivoidaan opiskelijoita tarttumaan entistä innokkaammin koulutyöhön.

Kurssille kuuluu myös tutustumispäivä yliopistolle,  jossa käydään huipputeknologian laboratorioissa tekemässä erilaisten huipputeknisten laitteiden avulla pieniä itse suunniteltuja mallinnoksia.

Kurssiin kuuluu myös opastuksen ja alustuksen jälkeen oman yrityksen suunnittelu ja pertustaminen patentti- ja rekisterihallituksen kaavakkeiden avulla ja yrityksen kannattavuuslaskelman laatiminen. Oman yrityksen esittäminen ryhmälle ja toisten esittämien yritysesittelyjen kriittisen arvioinnin avulla opiskellaan erilaisia yrittämisen suomia mahdollisuuksia ja esiintymistaitoa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Viikko

Kurssi toteutettiin yhden viikon aikana, jolloin opiskelijoilla oli vain tämä yksi kurssi. Siksi vierailujen järjestäminen oli helppoa.

Kuvaus

 

Kurssilla pohditaan mitä on yrittäminen ja yrittäjyys hyvine ja huonoine puolineen. Kurssilla käydään läpi eri yritysmuodot niiden soveltuvuus erilaiseen yritystoimintaan ja niiden veroseuraamuksia. Lisäksi selvitellään, mistä voi saada apua yrityksen perustamisprosessin aikana.

Kurssiin liittyy joko vierailu pankkiin tai pankin yrityspuolen henkiön vierailu kurssilla selvittämässä, mitä pankki odottaa alkavilta yrityksiltä ja mitä apuja pankki tarjoaa. Kurssilla käydään myös yritysvierailulla esimerkiksi jossain ict-alan yrityksessä. Yritysvierailun tai -vierailujen tarkoituksena on perehdyttää nykyajan yrityksen toimintakulttuuriin ja kuulla, millaisia työntekijöitä yritykset haluavat itselleen. Tämän avulla kannustetaan ja motivoidaan opiskelijoita tarttumaan entistä innokkaammin koulutyöhön.

Kurssille kuuluu myös tutustumispäivä yliopistolle,  jossa käydään huipputeknologian laboratorioissa tekemässä erilaisten huipputeknisten laitteiden avulla pieniä itse suunniteltuja mallinnoksia.

Kurssiin kuuluu myös opastuksen ja alustuksen jälkeen oman yrityksen suunnittelu ja pertustaminen patentti- ja rekisterihallituksen kaavakkeiden avulla ja yrityksen kannattavuuslaskelman laatiminen. Oman yrityksen esittäminen ryhmälle ja toisten esittämien yritysesittelyjen kriittisen arvioinnin avulla opiskellaan erilaisia yrittämisen suomia mahdollisuuksia ja esiintymistaitoa.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Rohkeus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Viikko

Kurssi toteutettiin yhden viikon aikana, jolloin opiskelijoilla oli vain tämä yksi kurssi. Siksi vierailujen järjestäminen oli helppoa.