Taloudellinen tiedotustoimisto TATin Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rohkeus
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Yrityskylä-oppimiskokonaisuus koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista omassa luokassa sekä vierailusta toiminnalliseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Yrityskylä-oppimisympäristöt ovat toiminnallisia ympäristöjä, jossa oppilaat toimivat omassa roolissaan ja oppivat samalla yritysten ja yhteiskunnan toiminnasta. Pedagoginen käsikirjoitus on luotu yhdessä todellisten yritysten kanssa ja se tukee peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteita. Yrityskylä toimii kahdeksalla alueella ympäri Suomen.

Yrityskylä Alakoulu
Kuudesluokkalaisten Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulu
Uuteen opetussuunnitelmaan perustuvassa Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Teemapäivä

Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön.

Yrityskylä Yläkoulu koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön.

Tytti Huttunen
tytti.huttunen@tat.fi
050 300 1234

Kuvaus

Yrityskylä-oppimiskokonaisuus koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista omassa luokassa sekä vierailusta toiminnalliseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Yrityskylä-oppimisympäristöt ovat toiminnallisia ympäristöjä, jossa oppilaat toimivat omassa roolissaan ja oppivat samalla yritysten ja yhteiskunnan toiminnasta. Pedagoginen käsikirjoitus on luotu yhdessä todellisten yritysten kanssa ja se tukee peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteita. Yrityskylä toimii kahdeksalla alueella ympäri Suomen.

Yrityskylä Alakoulu
Kuudesluokkalaisten Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulu
Uuteen opetussuunnitelmaan perustuvassa Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa.

Tutustu lisää

https://yrityskyla.fi

Ota yhteyttä

Tytti Huttunen
tytti.huttunen@tat.fi
050 300 1234

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rohkeus
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Teemapäivä

Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön.

Yrityskylä Yläkoulu koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön.