Talous ja nuoret TATin Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rohkeus
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Yrityskylä-oppimiskokonaisuus koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista omassa luokassa sekä vierailusta toiminnalliseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Yrityskylä-oppimisympäristöt ovat toiminnallisia ympäristöjä, jossa oppilaat toimivat omassa roolissaan ja oppivat samalla yritysten ja yhteiskunnan toiminnasta. Pedagoginen käsikirjoitus on luotu yhdessä todellisten yritysten kanssa ja se tukee peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteita. Yrityskylä toimii kahdeksalla alueella ympäri Suomen.

Yrityskylä Alakoulu
Kuudesluokkalaisten Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulu
Uuteen opetussuunnitelmaan perustuvassa Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa.

Miten mukaan?
TAT tekee sopimuksen kunnan kanssa, minkä jälkeen jokainen kyseisen kunnan kuudes- tai yhdeksäs luokka voi osallistua Yrityskylän oppimiskokonaisuuteen. Ilmoittautuminen Yrityskylään tapahtuu Opeportaaliin rekisteröitymisen jälkeen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Teemapäivä

Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön.

Yrityskylä Yläkoulu koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön.

Tytti Huttunen
tytti.huttunen@tat.fi
050 300 1234

Lisää tietoa TATin palveluista www.tat.fi.

Kuvaus

Yrityskylä-oppimiskokonaisuus koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista omassa luokassa sekä vierailusta toiminnalliseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Yrityskylä-oppimisympäristöt ovat toiminnallisia ympäristöjä, jossa oppilaat toimivat omassa roolissaan ja oppivat samalla yritysten ja yhteiskunnan toiminnasta. Pedagoginen käsikirjoitus on luotu yhdessä todellisten yritysten kanssa ja se tukee peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteita. Yrityskylä toimii kahdeksalla alueella ympäri Suomen.

Yrityskylä Alakoulu
Kuudesluokkalaisten Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulu
Uuteen opetussuunnitelmaan perustuvassa Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa.

Miten mukaan?
TAT tekee sopimuksen kunnan kanssa, minkä jälkeen jokainen kyseisen kunnan kuudes- tai yhdeksäs luokka voi osallistua Yrityskylän oppimiskokonaisuuteen. Ilmoittautuminen Yrityskylään tapahtuu Opeportaaliin rekisteröitymisen jälkeen.

Tutustu lisää

https://yrityskyla.fi

Ota yhteyttä

Tytti Huttunen
tytti.huttunen@tat.fi
050 300 1234

Lisää tietoa TATin palveluista www.tat.fi.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rohkeus
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Teemapäivä

Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön.

Yrityskylä Yläkoulu koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön.