Yritys Hyvä on lapsille, nuorille ja opettajaksi opiskeleville suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään ja pohtimaan, mitä yrittäminen ja yritteliäisyys merkitsevät.

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Vastuunottaminen

Yritys Hyvä on lapsille, nuorille ja opettajaksi opiskeleville suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään ja pohtimaan, mitä yrittäminen ja yritteliäisyys merkitsevät.

Kilpailun tavoitteena on yrittäjyyden ikäkausitasoinen pohtiminen omien kokeellisten projektien kautta; integroituvuus varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen, perusopetuksen. lukiokoulutuksen ja muun toisenasteen koulutuksen sekä opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin.

Jokaiselle ikäluokalle on lukuisia kilpailutehtäviä, joihin voi keskittyä tunnin pari tai vaikkapa koko lukukauden. Tehtävät ovat monialaisia: musavideon tekoa, ainekirjoitusta, yrittäjyysprojektin tai vaikuttamistyön toteuttamista, blogaamista, vlogaamista tai kiskan pitoa sekä paljon muuta. Tehtävistä löytyy erilaisille osaajille mielekästä tekemistä yksin tai yhdessä ryhmän kanssa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Lukukausi, Jakso, Kurssi, Kuukausi, Kaksi viikkoa, Viikko, Päivä, Useita oppitunteja, Oppitunti, Aktivointi, Teemapäivä, Teemaviikko, Muu, Projekti

Kehittämiskeskus Opinkirjo
opinkirjo@opinkirjo.fi
050 400 9914

Kuvaus

Yritys Hyvä on lapsille, nuorille ja opettajaksi opiskeleville suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään ja pohtimaan, mitä yrittäminen ja yritteliäisyys merkitsevät.

Kilpailun tavoitteena on yrittäjyyden ikäkausitasoinen pohtiminen omien kokeellisten projektien kautta; integroituvuus varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen, perusopetuksen. lukiokoulutuksen ja muun toisenasteen koulutuksen sekä opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin.

Jokaiselle ikäluokalle on lukuisia kilpailutehtäviä, joihin voi keskittyä tunnin pari tai vaikkapa koko lukukauden. Tehtävät ovat monialaisia: musavideon tekoa, ainekirjoitusta, yrittäjyysprojektin tai vaikuttamistyön toteuttamista, blogaamista, vlogaamista tai kiskan pitoa sekä paljon muuta. Tehtävistä löytyy erilaisille osaajille mielekästä tekemistä yksin tai yhdessä ryhmän kanssa.

Tutustu lisää

http://yrityshyva.fi

Ota yhteyttä

Kehittämiskeskus Opinkirjo
opinkirjo@opinkirjo.fi
050 400 9914

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Lukukausi, Jakso, Kurssi, Kuukausi, Kaksi viikkoa, Viikko, Päivä, Useita oppitunteja, Oppitunti, Aktivointi, Teemapäivä, Teemaviikko, Muu, Projekti