Sivuston kokoaa yhteen Suomen Yrittäjien yrittäjyysmateriaalia, jota opettaja voi hyödyntää opetuksessaan. Materiaali sopii käytettäväksi eri kouluasteilla ja aihekokonaisuuksissa.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Sivusto kokoaa Suomen Yrittäjien tutkimukset, oppaat, testit, yrittäjätarinat sekä paljon muuta hyödyllistä materiaalia kolmen teeman alle. Teemojen avulla opettaja löytää tavoitteisiinsa sopivan materiaalin. Opettaja voi hyödyntää materiaalia suunnitellessaan yrittäjyyskasvatusta tukevia kokonaisuuksia. Materiaali sopii käytettäväksi eri kouluasteilla ja aihekokonaisuuksissa. 

Sivusto on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja

Päivi Ojala
paivi.ojala@yrittajat.fi
040 582 2368

Kuvaus

Sivusto kokoaa Suomen Yrittäjien tutkimukset, oppaat, testit, yrittäjätarinat sekä paljon muuta hyödyllistä materiaalia kolmen teeman alle. Teemojen avulla opettaja löytää tavoitteisiinsa sopivan materiaalin. Opettaja voi hyödyntää materiaalia suunnitellessaan yrittäjyyskasvatusta tukevia kokonaisuuksia. Materiaali sopii käytettäväksi eri kouluasteilla ja aihekokonaisuuksissa. 

Sivusto on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

 

Tutustu lisää

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/yrittajyysmateriaalia-opettajille

Ota yhteyttä

Päivi Ojala
paivi.ojala@yrittajat.fi
040 582 2368

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja