Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on internetissä toimiva, maksuton itsearviointijärjestelmä opettajille ja rehtoreille.

Mittaristoon vastatessaan käyttäjä ottaa kantaa omaan toimintaansa yrittäjyyskasvattajana ja saa välittömästi vastaamisen jälkeen sähköpostiinsa laajan sanallisen ja numeerisen palautteen sekä kehittämisideoita siihen, kuinka hyödyntää ja kehittää toimintaansa yrittäjyyskasvattajana. Mittaristo pyrkii kehittämään opettajan itsereflektiotaitoja sekä tarjoamaan mahdollisuuksia hyödyntää yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä, menetelmiä ja erilaisia malleja monipuolisesti.

Malli antaa opettajalle, rehtorille tai sivistysjohtajalle mahdollisuuden arvioida ja tämän pohjalta kehittää omaa, työyhteisönsä sekä alueensa yrittäjyyskasvatustoimintaa. Yrittäjyyskasvatuksen mittariston tutkimusperustainen rakenne tukee opettajan kehittymistä yrittäjyyskasvattajana ja pyrkii motivoimaan opettajaa kehittämään ja ottamaan käyttöönsä monipuolisesti yrittäjyyskasvatuksen erilaisia sisältöjä ja menetelmiä.

Perus- ja toisen asteen opettajat ja rehtorit

AMK-opettajat, rehtorit ja tutkimushenkilöstö

Opettajankouluttajat

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu

Elena Ruskovaara
elena.ruskovaara@lut.fi
040 5550 320

Kuvaus

Mittaristoon vastatessaan käyttäjä ottaa kantaa omaan toimintaansa yrittäjyyskasvattajana ja saa välittömästi vastaamisen jälkeen sähköpostiinsa laajan sanallisen ja numeerisen palautteen sekä kehittämisideoita siihen, kuinka hyödyntää ja kehittää toimintaansa yrittäjyyskasvattajana. Mittaristo pyrkii kehittämään opettajan itsereflektiotaitoja sekä tarjoamaan mahdollisuuksia hyödyntää yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä, menetelmiä ja erilaisia malleja monipuolisesti.

Malli antaa opettajalle, rehtorille tai sivistysjohtajalle mahdollisuuden arvioida ja tämän pohjalta kehittää omaa, työyhteisönsä sekä alueensa yrittäjyyskasvatustoimintaa. Yrittäjyyskasvatuksen mittariston tutkimusperustainen rakenne tukee opettajan kehittymistä yrittäjyyskasvattajana ja pyrkii motivoimaan opettajaa kehittämään ja ottamaan käyttöönsä monipuolisesti yrittäjyyskasvatuksen erilaisia sisältöjä ja menetelmiä.

Perus- ja toisen asteen opettajat ja rehtorit

AMK-opettajat, rehtorit ja tutkimushenkilöstö

Opettajankouluttajat

Tutustu lisää

https://developmentcentre.lut.fi/muut/mittaristo/

Ota yhteyttä

Elena Ruskovaara
elena.ruskovaara@lut.fi
040 5550 320

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu