Yrittäjämäinen toimintatapa opettajan opas

Opettajan opas on alkujaan suunniteltu opettajan oppaaksi Etelä-Pohjanmaan 7. luokkalaisten samannimiseen oppiaineeseen, jonka laajuus on 1 vvt. Opas on kuitenkin…

Opettajan opas on alkujaan suunniteltu opettajan oppaaksi Etelä-Pohjanmaan 7. luokkalaisten samannimiseen oppiaineeseen, jonka laajuus on 1 vvt. Opas on kuitenkin koottu siten, että se toimii työkalupakkina eri oppiainetaustoista oleville opettajille. Opas tarjoaa materiaalin vaikka valinnaiskurssille ja soveltuu yläkoulun lisäksi myös soveltuvin osin alakoulun yläluokille ja toiselle asteelle.

Oppaasta löytyy runsaasti käytännön harjoituksia sekä esimerkkejä oppiaineen ja ylipäätään yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Kirjan lopussa on myös tuntisuunnitelma yrittäjätuntia varten ja siihen löytyy tueksi diasarja osoitteesta: https://drive.google.com/file/d/1niCsTbwfu3qppNevaQxgAA2t3Z107b5x/view

Oppiaine koostuu neljästä isosta teemasta: itsetuntemus, yhteisöllisyys, ympäristö sekä työ ja tekeminen. Oppiaineen keskiössä on omat ja ryhmän vahvuudet sekä yhdessä tekeminen.

Yrittäjämäinen toimintatapa on: ”Omien vahvuuksien etsimistä ja löytämistä. Halua kehittää itseä ja etsiä vaihtoehtoisia ratkaisutapoja.”

Opasta on saatavilla painettuna ja sähköisenä versiona. https://epky.fi/kesayliopisto/kurssit-ja-koulutukset/osaaja/julkaisut/

Maksullisuus
Maksuton

Kuvaus

Opettajan opas on alkujaan suunniteltu opettajan oppaaksi Etelä-Pohjanmaan 7. luokkalaisten samannimiseen oppiaineeseen, jonka laajuus on 1 vvt. Opas on kuitenkin koottu siten, että se toimii työkalupakkina eri oppiainetaustoista oleville opettajille. Opas tarjoaa materiaalin vaikka valinnaiskurssille ja soveltuu yläkoulun lisäksi myös soveltuvin osin alakoulun yläluokille ja toiselle asteelle.

Oppaasta löytyy runsaasti käytännön harjoituksia sekä esimerkkejä oppiaineen ja ylipäätään yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Kirjan lopussa on myös tuntisuunnitelma yrittäjätuntia varten ja siihen löytyy tueksi diasarja osoitteesta: https://drive.google.com/file/d/1niCsTbwfu3qppNevaQxgAA2t3Z107b5x/view

Oppiaine koostuu neljästä isosta teemasta: itsetuntemus, yhteisöllisyys, ympäristö sekä työ ja tekeminen. Oppiaineen keskiössä on omat ja ryhmän vahvuudet sekä yhdessä tekeminen.

Yrittäjämäinen toimintatapa on: ”Omien vahvuuksien etsimistä ja löytämistä. Halua kehittää itseä ja etsiä vaihtoehtoisia ratkaisutapoja.”

Opasta on saatavilla painettuna ja sähköisenä versiona. https://epky.fi/kesayliopisto/kurssit-ja-koulutukset/osaaja/julkaisut/

Maksullisuus
Maksuton