Tapiolan lukiossa järjestetään lukuvuonna 2019-2020 turvallisuusalan vartiointikurssi. Kurssi järjestetään yhteistyössä turvallisuusalan yrityksen kanssa ja sen käytyään lukiolainen saa vartijakortin ja töitä yritykseltä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Tavoitteellisuus

Mallissa suunniteltiin Espoon lukiolaisille vartiointikurssi yhteistyössä turvallisuusalan yrityksen rekrytointivastaavan kanssa. Kurssin käytyään lukiolainen saa vartijakortin ja kesätöitä yritykseltä. Turvallisuusalan vartiointikurssi järjestetään Tapiolan lukiolla lukuvuoden 2019-2020 aikana. Yritys hankkii tähän lakisääteiseen koulutukseen kouluttajan ammattioppilaitoksen kautta ja vastaa koulutuksen 40-tunnin sisällöstä. Koulutuksen markkinointiin osallistuu Tapiolan lukio viestittämällä koulutuksesta muille lukioille. Turvallisuusalan yritys valitsee opiskelijat kurssille ja kurssi toteutetaan Tapiolan lukion tiloissa.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori, lukiokoulutuksen järjestäjä ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Turvallisuusalan yritykset ja ammattioppilaitokset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluna on ollut yhteistyön suunnittelua turvallisuusalan yrityksen rekrytointivastaavan kanssa, sekä käytännön organisointityötä. Ennen kurssin alkamista Tapiolan lukio markkinoi koulutusta myös muille lukioille.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuvat kurssille, joka hyväksytään vapaasti valittaviin kursseihin. Kurssin kautta opiskelijat parantavat työelämävalmiuksiaan sekä saavat virikkeitä jatko-opintojen suunnitteluun.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani vastaa kurssin opettamisesta, sisällöstä ja opiskelijoiden rekrytoinnista kurssille. Turvallisuusalan yritys saa yhteistyön kautta työntekijöitä itselleen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Vaativa

Vartiointikurssin suunnitteluun on käytetty opettajan suunnitteluaikaa n. 4h kuukaudessa.

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2019-2020, mutta tarkempi ajankohta on vielä auki. Kurssille pääsy vaatii 18-vuoden iän.

Jarkko Währn, Tapiolan lukio

jarkko.wahrn@espoo.fi

Kuvaus

Mallissa suunniteltiin Espoon lukiolaisille vartiointikurssi yhteistyössä turvallisuusalan yrityksen rekrytointivastaavan kanssa. Kurssin käytyään lukiolainen saa vartijakortin ja kesätöitä yritykseltä. Turvallisuusalan vartiointikurssi järjestetään Tapiolan lukiolla lukuvuoden 2019-2020 aikana. Yritys hankkii tähän lakisääteiseen koulutukseen kouluttajan ammattioppilaitoksen kautta ja vastaa koulutuksen 40-tunnin sisällöstä. Koulutuksen markkinointiin osallistuu Tapiolan lukio viestittämällä koulutuksesta muille lukioille. Turvallisuusalan yritys valitsee opiskelijat kurssille ja kurssi toteutetaan Tapiolan lukion tiloissa.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori, lukiokoulutuksen järjestäjä ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Turvallisuusalan yritykset ja ammattioppilaitokset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluna on ollut yhteistyön suunnittelua turvallisuusalan yrityksen rekrytointivastaavan kanssa, sekä käytännön organisointityötä. Ennen kurssin alkamista Tapiolan lukio markkinoi koulutusta myös muille lukioille.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuvat kurssille, joka hyväksytään vapaasti valittaviin kursseihin. Kurssin kautta opiskelijat parantavat työelämävalmiuksiaan sekä saavat virikkeitä jatko-opintojen suunnitteluun.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani vastaa kurssin opettamisesta, sisällöstä ja opiskelijoiden rekrytoinnista kurssille. Turvallisuusalan yritys saa yhteistyön kautta työntekijöitä itselleen.

Ota yhteyttä

Jarkko Währn, Tapiolan lukio

jarkko.wahrn@espoo.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Vaativa

Vartiointikurssin suunnitteluun on käytetty opettajan suunnitteluaikaa n. 4h kuukaudessa.

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2019-2020, mutta tarkempi ajankohta on vielä auki. Kurssille pääsy vaatii 18-vuoden iän.