Lumon lukiossa tehtiin yhteistyötä paikallisen ammatillisen oppilaitoksen kanssa ENA06 -kurssilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Lumon lukiossa tehtiin yhteistyötä paikallisen ammatillisen oppilaitoksen kanssa ENA06 -kurssilla. Ammatillisen oppilaitoksen liiketalouden opiskelijat tekivät työpaikkailmoituksia englanniksi, ja lukiolaiset vastasivat näihin itse kuvaamillaan videomuotoisilla työhakemuksilla. Videot jaettiin liiketalouden opiskelijoille ja he antoivat palautetta lukiolaisille niistä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Oppilaitos

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului esimerkiksi tapaamiset yhteistyöopettajien kesken, yhteistyön aikatauluttaminen ja oman kurssin sisäinen aikatauluttaminen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Lukiolaiset suunnittelivat ja toteuttivat vastaukset työpaikkailmoituksiin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli luoda työpaikkailmoitukset, sekä katsoa läpi lukiolaisten kuvaamat työhakemukset ja antaa palautetta niistä. Yhteistyön myötä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat saivat laajennettua sanavarastoaan. Toisten työhakemusten tarkastelu ja arviointi antoi heille varmasti myös ideoita oman hakemustyylin kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Yhteistyön suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä kahden oppilaitoksen aikataulujen yhteensovittaminen ei aina ole kovin helppoa. Toimintamallille on helpompi saada jatkoa, kun molemmat osapuolet kokevat yhteistyön hyödylliseksi. Yhteistyötä suunniteltaessa kannattaakin siis miettiä, miten kaikki osapuolet hyötyisivät yhteistyöstä.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Malli toteutettiin keväällä ENA06 -kurssin aikataulun mukaisesti.

Hilla Hietanen, Lumon lukio

Kuvaus

Lumon lukiossa tehtiin yhteistyötä paikallisen ammatillisen oppilaitoksen kanssa ENA06 -kurssilla. Ammatillisen oppilaitoksen liiketalouden opiskelijat tekivät työpaikkailmoituksia englanniksi, ja lukiolaiset vastasivat näihin itse kuvaamillaan videomuotoisilla työhakemuksilla. Videot jaettiin liiketalouden opiskelijoille ja he antoivat palautetta lukiolaisille niistä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Oppilaitos

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului esimerkiksi tapaamiset yhteistyöopettajien kesken, yhteistyön aikatauluttaminen ja oman kurssin sisäinen aikatauluttaminen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Lukiolaiset suunnittelivat ja toteuttivat vastaukset työpaikkailmoituksiin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli luoda työpaikkailmoitukset, sekä katsoa läpi lukiolaisten kuvaamat työhakemukset ja antaa palautetta niistä. Yhteistyön myötä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat saivat laajennettua sanavarastoaan. Toisten työhakemusten tarkastelu ja arviointi antoi heille varmasti myös ideoita oman hakemustyylin kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Yhteistyön suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä kahden oppilaitoksen aikataulujen yhteensovittaminen ei aina ole kovin helppoa. Toimintamallille on helpompi saada jatkoa, kun molemmat osapuolet kokevat yhteistyön hyödylliseksi. Yhteistyötä suunniteltaessa kannattaakin siis miettiä, miten kaikki osapuolet hyötyisivät yhteistyöstä.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Hilla Hietanen, Lumon lukio

Aloitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Malli toteutettiin keväällä ENA06 -kurssin aikataulun mukaisesti.