Martinlaakson lukiolla järjestettiin useita vierailijaluentoja lukuvuoden aikana. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Martinlaakson lukiolla järjestettiin lukuvuoden aikana useita vierailijaluentoja. Teemana oli esimerkiksi yrittäjyys ja työhyvinvointi, jolloin hyvinvointialan yrittäjä tuli lukiolle kertomaan työstään.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppanin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota, että taho on kiinnostava opiskelijoiden näkökulmasta.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli mm. vierailijan hankkiminen, sekä luennon aikatauluista sopiminen rehtorin, muiden opettajien ja vierailijan kanssa. Vieraan kanssa sovittiin myös esimerkiksi luennon sisällöistä. Lisäksi kaikki käytännön järjestelyt tuli hoitaa ja opiskelijoita tuli tiedottaa tapahtumasta.

Vierailijaluento järjestettiin yhden oppitunnin aikana ja opiskelijat olivat poissa tältä oppitunnilta. Pääsääntöisesti tarkoituksena oli, että koko koulu osallistuisi, mutta mikäli oli jokin pakottava syy, ettei tietty opiskelija tai kurssi pystynyt osallistumaan tälle, oli se ok.

Mallissa tulee ottaa huomioon mahdolliset vierailijoiden palkkiot.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kuuntelivat aktiivisesti vierailijaluennolla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli puhua opiskelijoille jostakin tietystä aiheesta. Yhteistyö koetaan usein yleishyödylliseksi asiaksi ja siinä halutaan olla mukana ns. ”yhteiskuntavastuun” vuoksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttamisen kannalta tärkeää on, että vierailijat kontaktoidaan ja aikataulut sovitaan tarpeeksi aikaisin.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Yksi vierailijaluento kesti noin yhden oppitunnin verran.

Vierailijaluentojen ajankohdat kannattaa sopia rehtorin ja muiden opettajien kanssa, jotta mahdollisimman moni opiskelija pystyisi osallistumaan niihin.

Anssi Nevalainen, Martinlaakson lukio

Kuvaus

Martinlaakson lukiolla järjestettiin lukuvuoden aikana useita vierailijaluentoja. Teemana oli esimerkiksi yrittäjyys ja työhyvinvointi, jolloin hyvinvointialan yrittäjä tuli lukiolle kertomaan työstään.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppanin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota, että taho on kiinnostava opiskelijoiden näkökulmasta.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli mm. vierailijan hankkiminen, sekä luennon aikatauluista sopiminen rehtorin, muiden opettajien ja vierailijan kanssa. Vieraan kanssa sovittiin myös esimerkiksi luennon sisällöistä. Lisäksi kaikki käytännön järjestelyt tuli hoitaa ja opiskelijoita tuli tiedottaa tapahtumasta.

Vierailijaluento järjestettiin yhden oppitunnin aikana ja opiskelijat olivat poissa tältä oppitunnilta. Pääsääntöisesti tarkoituksena oli, että koko koulu osallistuisi, mutta mikäli oli jokin pakottava syy, ettei tietty opiskelija tai kurssi pystynyt osallistumaan tälle, oli se ok.

Mallissa tulee ottaa huomioon mahdolliset vierailijoiden palkkiot.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kuuntelivat aktiivisesti vierailijaluennolla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli puhua opiskelijoille jostakin tietystä aiheesta. Yhteistyö koetaan usein yleishyödylliseksi asiaksi ja siinä halutaan olla mukana ns. ”yhteiskuntavastuun” vuoksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttamisen kannalta tärkeää on, että vierailijat kontaktoidaan ja aikataulut sovitaan tarpeeksi aikaisin.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Anssi Nevalainen, Martinlaakson lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Yksi vierailijaluento kesti noin yhden oppitunnin verran.

Vierailijaluentojen ajankohdat kannattaa sopia rehtorin ja muiden opettajien kanssa, jotta mahdollisimman moni opiskelija pystyisi osallistumaan niihin.