Lumon lukiossa luotiin verkostokansio työelämäyhteistyössä käytettyjen kontaktien yhteystietojen säilyttämistä ja jakamista varten. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Tavoitteellisuus

Lumon lukiossa luotiin verkostokansio työelämäyhteistyössä käytettyjen kontaktien yhteystietojen säilyttämistä ja jakamista varten. Tähän sähköisesti jaettuun kansioon laitettiin esimerkiksi yritysten yhteystietoja (jolloin kirjoitettiin yrityksen nimi ja kontaktihenkilön yhteystiedot), sekä yksittäisten vierailijoiden yhteystietoja (jolloin kirjoitettiin henkilön nimi, ammatti ja yhteystiedot). Lisäksi jokaisen kontaktin kohdalle kirjoitettiin, kuka kontaktia on käyttänyt ja millä kurssilla. Tarkoituksena oli, että näin yhteystiedot ovat helpommin saatavilla ja kuka tahansa opettaja voi esim. yritysvierailuja suunnitellessa katsoa, löytyisikö kansiosta jo valmista kontaktia.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallia varten täytyi luoda kansio, jonne yhteystiedot kerätään. Lisäksi siitä tiedotettiin koulun henkilökunnalle, jotta mahdollisimman moni laittaisi omia kontaktejaan sinne.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Jotta verkostokansio jäisi oikeasti lukion käyttöön, on tärkeää, että mahdollisimman moni kirjoittaa omia kontaktejaan sinne. Verkostokansiota kannattaa mainostaa ahkerasti opettajille, jotta moni löytäisi sen ja muistaisi käyttää hyödyksi omassa opetuksessaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Keskiverto

Hilla Hietanen, Lumon lukio

Kuvaus

Lumon lukiossa luotiin verkostokansio työelämäyhteistyössä käytettyjen kontaktien yhteystietojen säilyttämistä ja jakamista varten. Tähän sähköisesti jaettuun kansioon laitettiin esimerkiksi yritysten yhteystietoja (jolloin kirjoitettiin yrityksen nimi ja kontaktihenkilön yhteystiedot), sekä yksittäisten vierailijoiden yhteystietoja (jolloin kirjoitettiin henkilön nimi, ammatti ja yhteystiedot). Lisäksi jokaisen kontaktin kohdalle kirjoitettiin, kuka kontaktia on käyttänyt ja millä kurssilla. Tarkoituksena oli, että näin yhteystiedot ovat helpommin saatavilla ja kuka tahansa opettaja voi esim. yritysvierailuja suunnitellessa katsoa, löytyisikö kansiosta jo valmista kontaktia.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallia varten täytyi luoda kansio, jonne yhteystiedot kerätään. Lisäksi siitä tiedotettiin koulun henkilökunnalle, jotta mahdollisimman moni laittaisi omia kontaktejaan sinne.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Jotta verkostokansio jäisi oikeasti lukion käyttöön, on tärkeää, että mahdollisimman moni kirjoittaa omia kontaktejaan sinne. Verkostokansiota kannattaa mainostaa ahkerasti opettajille, jotta moni löytäisi sen ja muistaisi käyttää hyödyksi omassa opetuksessaan.

Ota yhteyttä

Hilla Hietanen, Lumon lukio

Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Keskiverto