Ressun lukiossa testattiin uutta verkko-oppimisympäristöä, jossa keskustellaan anonyymisti ja reaaliaikaisesti yhteisellä suljetulla verkkoalustalla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus

Ressun lukio testasi yhteistyössä yrityksen kanssa uutta Qoala-verkko-oppimisympäristöä, jonka avulla opiskelijat ja opettajat voivat keskustella anonyymisti ja reaaliaikaisesti yhteisellä suljetulla verkkoalustalla. Ohjelman avulla keskustelua voi jakaa erilaisiin aiheisiin ja opettaja kykeneen hyödyntämään sitä esimerkiksi ryhmätöiden, palautteenannon tai opiskelijoiden aktivoinnin yhteydessä. Ohjelma antaa lopuksi myös analyysin esimerkiksi suosituimmista keskustelunaiheista.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Teknologia-alan yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina oli tapaaminen yrityksen kanssa.

Mallin toteuttamisella ei ollut vaikutusta muihin opettajiin tai oppilaitokseen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat testasivat ohjelmaa ja antoivat palautetta sen toiminnasta. Opiskelijat pääsivät toimintamallin kautta harjoittelemaan omia it-taitojaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli tarjota oppimisympäristö. Toimintamallin kautta yhteistyökumppani sai tietoa sovelluksensa toimivuudesta ja näin ollen ideoita sen kehitykseen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti, Helppo/nopea

Tapaaminen yrityksen edustajan kautta ja ohjelman käyttöönotto veivät yhteensä muutaman tunnin.

Mallin voi toteuttaa milloin vain.

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Kuvaus

Ressun lukio testasi yhteistyössä yrityksen kanssa uutta Qoala-verkko-oppimisympäristöä, jonka avulla opiskelijat ja opettajat voivat keskustella anonyymisti ja reaaliaikaisesti yhteisellä suljetulla verkkoalustalla. Ohjelman avulla keskustelua voi jakaa erilaisiin aiheisiin ja opettaja kykeneen hyödyntämään sitä esimerkiksi ryhmätöiden, palautteenannon tai opiskelijoiden aktivoinnin yhteydessä. Ohjelma antaa lopuksi myös analyysin esimerkiksi suosituimmista keskustelunaiheista.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Teknologia-alan yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina oli tapaaminen yrityksen kanssa.

Mallin toteuttamisella ei ollut vaikutusta muihin opettajiin tai oppilaitokseen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat testasivat ohjelmaa ja antoivat palautetta sen toiminnasta. Opiskelijat pääsivät toimintamallin kautta harjoittelemaan omia it-taitojaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli tarjota oppimisympäristö. Toimintamallin kautta yhteistyökumppani sai tietoa sovelluksensa toimivuudesta ja näin ollen ideoita sen kehitykseen.

Ota yhteyttä

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Luovuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti, Helppo/nopea

Tapaaminen yrityksen edustajan kautta ja ohjelman käyttöönotto veivät yhteensä muutaman tunnin.

Mallin voi toteuttaa milloin vain.