Helsingin kielilukiossa tehdään yhteistyötä turva-alan yrityksen kanssa. Turva-alan yritys järjestää valituille opiskelijoille koulutuksen, josta saa väliaikaisen vartijakortin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Tavoitteellisuus

Turva-alan yritys järjestää valituille opiskelijoillemme 40 h väliaikaisen vartijakorttikoulutuksen keväällä 2020. Olemme järjestäneet jo yhden tiedotustilaisuuden koko koululle ja syksyn kuluessa järjestämme vielä toisen. Yrityksen edustaja haastattelee ilmoittautuneet ja valitsee koulutukseen soveltuvat opiskelijat. Koulutus järjestetään 4. – 24.4.2020 noin 3-5 tunnin pituisissa osissa. Opiskelijat maksavat pienen osuuden koulutuksesta ja sitoutuvat läsnäoloon. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat yritykseltä töitä, joita he voivat tehdä opintojen ohella, loma-aikoina jne.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Turva-alan yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluja on esimerkiksi yhteistyökumppanin hankinta, kurssin aikataulutus, opiskelijoiden tiedottaminen ja rekrytointi, sekä valintahaastattelut.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina on hakea mukaan kurssille ja osallistua haastatteluun sekä itse kurssille.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on järjestää koulutus. Yritys saa toimintamallissa tunnettavuutta työnantajana sekä pätevää työvoimaa kurssin käyneistä lukiolaisista.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on, että sovitaan ja kirjataan ylös, kuinka usein malli toteutetaan tulevaisuudessa ja ketkä ovat vastuuhenkilöt.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Koulutusohjelma, Keskiverto

Suunnitteluun on kulunut tähän mennessä noin yhden työpäivän verran aikaresurssia. Kurssi kestää 40 tuntia.

Tämä kurssi toteutetaan keväällä 2020. Kurssi voitaisiin kuitenkin toteuttaa milloin hyvänsä, sillä kyseinen yritys rekrytoi jatkuvasti hakijoita erinäisiin tehtäviin.

Anne Isotalo ja Marko Särkilahti, Helsingin kielilukio

anne.isotalo@edu.hel.fi

Kuvaus

Turva-alan yritys järjestää valituille opiskelijoillemme 40 h väliaikaisen vartijakorttikoulutuksen keväällä 2020. Olemme järjestäneet jo yhden tiedotustilaisuuden koko koululle ja syksyn kuluessa järjestämme vielä toisen. Yrityksen edustaja haastattelee ilmoittautuneet ja valitsee koulutukseen soveltuvat opiskelijat. Koulutus järjestetään 4. – 24.4.2020 noin 3-5 tunnin pituisissa osissa. Opiskelijat maksavat pienen osuuden koulutuksesta ja sitoutuvat läsnäoloon. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat yritykseltä töitä, joita he voivat tehdä opintojen ohella, loma-aikoina jne.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Turva-alan yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluja on esimerkiksi yhteistyökumppanin hankinta, kurssin aikataulutus, opiskelijoiden tiedottaminen ja rekrytointi, sekä valintahaastattelut.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina on hakea mukaan kurssille ja osallistua haastatteluun sekä itse kurssille.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on järjestää koulutus. Yritys saa toimintamallissa tunnettavuutta työnantajana sekä pätevää työvoimaa kurssin käyneistä lukiolaisista.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on, että sovitaan ja kirjataan ylös, kuinka usein malli toteutetaan tulevaisuudessa ja ketkä ovat vastuuhenkilöt.

Ota yhteyttä

Anne Isotalo ja Marko Särkilahti, Helsingin kielilukio

anne.isotalo@edu.hel.fi

Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Koulutusohjelma, Keskiverto

Suunnitteluun on kulunut tähän mennessä noin yhden työpäivän verran aikaresurssia. Kurssi kestää 40 tuntia.

Tämä kurssi toteutetaan keväällä 2020. Kurssi voitaisiin kuitenkin toteuttaa milloin hyvänsä, sillä kyseinen yritys rekrytoi jatkuvasti hakijoita erinäisiin tehtäviin.