Ressun lukiossa kokeiltiin tuunata lukion valtakunnallisia kursseja työelämälähtöisemmäksi korvaamalla opettajan opetusta työelämävierailuilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Ressun lukiossa tuunattiin lukion valtakunnallisia kursseja (ET1, UE5, FI3) uralähtöiseksi. Opettajan opetusta korvattiin osittain työelämävierailuilla, jossa opiskelijoille tuli tutuksi useampikin tutkija, poliitikko sekä myös pappi tai muu uskonnollisen yhteisön toimihenkilö. Vierailut veivät purkukeskusteluineen ja niihin liittyvine tehtävineen noin kolmasosan kurssin ajasta.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Eri ammattien edustajat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vierailijoiden kontaktointi piti tehdä etukäteen ja sopia aikataulut niin, että ne istuvat lukion viikkorytmiin, osittain tässä hyödynnettiin jakson päätösviikon ”koepäivää”. Osa saatiin lukiossa aiemmin kehitetystä puhujapankista, osa perustui opettajan omiin kontakteihin.

Malli antoi rohkaisua muillekin opettajille toteuttaa vastaavia vierailuja. Tärkeintä oli asennemuutos: vierailut koululla tai retket ihmisten työpaikoille eivät ole pois opetuksesta eivätkä ole löysäilyä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat pääsivät näkemään kyseisen oppiaineen parissa toimivan ihmisen käytännössä. Esimerkiksi yhteiskuntafilosofian kurssilla pohdiskeltiin filosofisia kysymyksiä luokkahuoneen sijaan kaupunginvaltuustossa ja yliopistolla, uskonnon ja ET:n kursseilla moskeijassa, kirkossa ja tutkijan työhuoneessa. Opiskelijat pitivät näitä kaikkein parhaana osana kurssia ja heille jäi niiden avulla myös asiat mieleen paremmin kuin vain lukemalla ja kuuntelemalla opettajan esitystä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on toimia oman ammattinsa asiantuntijana.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on keskustella opettajien kesken ja rohkaista toimintamallin käyttöön. Lisäksi Ressun lukiossa rehtori on pyytänyt kaikkia listaamaan tekemänsä vierailut ja työelämäyhteistyöhankkeet kaikille opettajille nähtävissä olevaan Teams-muistikirjaan. Tämä helpottaa ideoiden jakamista ja välttää samojen tahojen kontaktointia usean opettajan taholta.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Kontaktointiin meni muutamia työtunteja. Vierailut toteutettiin kurssin puitteissa, osin myös hieman oppituntien ulkopuolella.

Mallin voi toteuttaa milloin vain lukuvuoden aikana.

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Kuvaus

Ressun lukiossa tuunattiin lukion valtakunnallisia kursseja (ET1, UE5, FI3) uralähtöiseksi. Opettajan opetusta korvattiin osittain työelämävierailuilla, jossa opiskelijoille tuli tutuksi useampikin tutkija, poliitikko sekä myös pappi tai muu uskonnollisen yhteisön toimihenkilö. Vierailut veivät purkukeskusteluineen ja niihin liittyvine tehtävineen noin kolmasosan kurssin ajasta.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Eri ammattien edustajat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vierailijoiden kontaktointi piti tehdä etukäteen ja sopia aikataulut niin, että ne istuvat lukion viikkorytmiin, osittain tässä hyödynnettiin jakson päätösviikon ”koepäivää”. Osa saatiin lukiossa aiemmin kehitetystä puhujapankista, osa perustui opettajan omiin kontakteihin.

Malli antoi rohkaisua muillekin opettajille toteuttaa vastaavia vierailuja. Tärkeintä oli asennemuutos: vierailut koululla tai retket ihmisten työpaikoille eivät ole pois opetuksesta eivätkä ole löysäilyä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat pääsivät näkemään kyseisen oppiaineen parissa toimivan ihmisen käytännössä. Esimerkiksi yhteiskuntafilosofian kurssilla pohdiskeltiin filosofisia kysymyksiä luokkahuoneen sijaan kaupunginvaltuustossa ja yliopistolla, uskonnon ja ET:n kursseilla moskeijassa, kirkossa ja tutkijan työhuoneessa. Opiskelijat pitivät näitä kaikkein parhaana osana kurssia ja heille jäi niiden avulla myös asiat mieleen paremmin kuin vain lukemalla ja kuuntelemalla opettajan esitystä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on toimia oman ammattinsa asiantuntijana.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on keskustella opettajien kesken ja rohkaista toimintamallin käyttöön. Lisäksi Ressun lukiossa rehtori on pyytänyt kaikkia listaamaan tekemänsä vierailut ja työelämäyhteistyöhankkeet kaikille opettajille nähtävissä olevaan Teams-muistikirjaan. Tämä helpottaa ideoiden jakamista ja välttää samojen tahojen kontaktointia usean opettajan taholta.

Ota yhteyttä

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Kontaktointiin meni muutamia työtunteja. Vierailut toteutettiin kurssin puitteissa, osin myös hieman oppituntien ulkopuolella.

Mallin voi toteuttaa milloin vain lukuvuoden aikana.