Urasuunnitteluun valmentavan kurssikokonaisuuden tavoitteena on tutustua koulutukseen ja työelämään oman jatko-opintosuunnitelman näkökulmasta.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rohkeus

Kokonaisuus sisältää palkattoman, opinto-ohjaajan kanssa suunnitellun työelämääntutustumisjakson, joka on laajuudeltaan vähintään 5 kurssia. Työelämäjakson voi suorittaa kokonaisuudessaan yhdessä työpaikassa (syvällisyys) tai halutessaan tutustua jakson aikana 2 – 3 eri työpaikkaan (laaja-alaisuus). Suoritukseen kuuluu myös alan oppilaitokseen tutustuminen. Kokonaisuutta voi täydentää suorittamalla aiheeseen liittyviä avoimen korkeakoulun opintoja. Suoritukseen vaaditaan ohjeistettu raportointi. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta.

Maksullisuus
Maksuton

Kuvaus

Kokonaisuus sisältää palkattoman, opinto-ohjaajan kanssa suunnitellun työelämääntutustumisjakson, joka on laajuudeltaan vähintään 5 kurssia. Työelämäjakson voi suorittaa kokonaisuudessaan yhdessä työpaikassa (syvällisyys) tai halutessaan tutustua jakson aikana 2 – 3 eri työpaikkaan (laaja-alaisuus). Suoritukseen kuuluu myös alan oppilaitokseen tutustuminen. Kokonaisuutta voi täydentää suorittamalla aiheeseen liittyviä avoimen korkeakoulun opintoja. Suoritukseen vaaditaan ohjeistettu raportointi. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rohkeus
Maksullisuus
Maksuton