Helsingin luonnontiedelukiossa tuunattiin OP02 -kurssia työelämälähtöisemmäksi. Osana kurssia halukkailla opiskelijoilla oli mahdollisuus käydä varjostamassa jonkun henkilön työtä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Lukiomme kakkosvuoden OP02-kurssin osaksi kehitettiin uravarjostustehtävä. Jokaisella halukkaalla toisen vuoden opiskelijalla oli mahdollisuus käyttää yksi koulupäivä jonkun itseään kiinnostavan ammatin edustajan työpaikalla tätä työntekijää varjostamassa. Opiskelija hankki itse itselleen varjostuspaikan; jonkin verran paikkoja oli tarjolla myös koulun kautta. Varjostuspaikkojen etsimiseen ja tiedustelemiseen valmistauduttiin oppitunnilla. Varjostuspäivän jälkeen opiskelija tekii varjostuksestaa kirjallisen raportin.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Eri alojen ammattilaiset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Uravarjostustehtävää varten tuotettiin ohje opiskelijoille, info varjostettaville sekä raportointiohje. Raportti palautettiin OP02-kurssin Classroomiin. Rehtori auttoi varjostuspaikkojen hankkimisessa tiedustelemalla huoltajilta halukkuutta osallistua.

Uravarjostus pyrittiin hoitamaan sovittuna arviointiviikon päivänä, jolloin se ei vaikuttanut muuhun opiskeluun. Poikkeustapauksissa varjostuspäivä oli muu kuin yhteinen päivä, ja silloin opiskelija hoiti muut koulutyöt opettajan kanssa sopimallaan tavalla.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat hankkivat itselleen varjostuspaikat, sopivat varjostuspäivän kulun ja raportoivat kokemuksistaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on toimia varjostettavana. Varjostettava pääsee tarkastelemaan omaa työtään ja ammattiaan varjostajan näkökulmasta ja saa mahdollisuuden tehdä alaansa ja ammattiaan nuorelle tutuksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Uravarjostus sopii tällaisena hyvin koulumme rakenteisiin. Se on tarkoitus toistaa samankaltaisena mutta mahdollisesti kaikille pakollisena. Päivää uudelleen järjestettäessä otetaan huomioon opiskelijoilta raporteissa saatu palaute.

Tutustu lisää

Ohjeita uravarjostukseen
Raporttiohjeet
Tiedote työnantajalle

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Helppo/nopea

Toimintamallin suunnitteluun meni joitakin tunteja. Uravarjostuksen esittely ja siihen valmistautuminen hoidettiin oppitunneilla. Materiaalien tuottamiseen meni noin 5 tuntia. Raporttien lukeminen vei opoilta 10 - 20 minuuttia / opiskelija.

Uravarjostus toteutettiin toisen lukiovuoden syksyllä osana kakkosvuoden OP02-kurssia. OP02-kurssin koepäivä käytettiin varjostukseen.

Helsingin luonnontiedelukio

Kuvaus

Lukiomme kakkosvuoden OP02-kurssin osaksi kehitettiin uravarjostustehtävä. Jokaisella halukkaalla toisen vuoden opiskelijalla oli mahdollisuus käyttää yksi koulupäivä jonkun itseään kiinnostavan ammatin edustajan työpaikalla tätä työntekijää varjostamassa. Opiskelija hankki itse itselleen varjostuspaikan; jonkin verran paikkoja oli tarjolla myös koulun kautta. Varjostuspaikkojen etsimiseen ja tiedustelemiseen valmistauduttiin oppitunnilla. Varjostuspäivän jälkeen opiskelija tekii varjostuksestaa kirjallisen raportin.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Eri alojen ammattilaiset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Uravarjostustehtävää varten tuotettiin ohje opiskelijoille, info varjostettaville sekä raportointiohje. Raportti palautettiin OP02-kurssin Classroomiin. Rehtori auttoi varjostuspaikkojen hankkimisessa tiedustelemalla huoltajilta halukkuutta osallistua.

Uravarjostus pyrittiin hoitamaan sovittuna arviointiviikon päivänä, jolloin se ei vaikuttanut muuhun opiskeluun. Poikkeustapauksissa varjostuspäivä oli muu kuin yhteinen päivä, ja silloin opiskelija hoiti muut koulutyöt opettajan kanssa sopimallaan tavalla.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat hankkivat itselleen varjostuspaikat, sopivat varjostuspäivän kulun ja raportoivat kokemuksistaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on toimia varjostettavana. Varjostettava pääsee tarkastelemaan omaa työtään ja ammattiaan varjostajan näkökulmasta ja saa mahdollisuuden tehdä alaansa ja ammattiaan nuorelle tutuksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Uravarjostus sopii tällaisena hyvin koulumme rakenteisiin. Se on tarkoitus toistaa samankaltaisena mutta mahdollisesti kaikille pakollisena. Päivää uudelleen järjestettäessä otetaan huomioon opiskelijoilta raporteissa saatu palaute.

Tutustu lisää

Ohjeita uravarjostukseen
Raporttiohjeet
Tiedote työnantajalle

Ota yhteyttä

Helsingin luonnontiedelukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Helppo/nopea

Toimintamallin suunnitteluun meni joitakin tunteja. Uravarjostuksen esittely ja siihen valmistautuminen hoidettiin oppitunneilla. Materiaalien tuottamiseen meni noin 5 tuntia. Raporttien lukeminen vei opoilta 10 - 20 minuuttia / opiskelija.

Uravarjostus toteutettiin toisen lukiovuoden syksyllä osana kakkosvuoden OP02-kurssia. OP02-kurssin koepäivä käytettiin varjostukseen.