Lahden lyseon lukion opiskelijat suunnitelivat ja toteuttivat uravarjostuksen valinnaisena osana OP02-kurssia. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Tavoitteellisuus

OP02-kurssin opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus varjostaa mielenkiintoisen ammatin edustajaa tai mielenkiintoisessa jatkokoulutuksessa korkeakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. Varjostaminen sijoitettiin kahden muun kurssitehtävän kanssa valinnaisiseen osioon, josta opiskelijoiden oli valittava yksi tehtävä. Kurssilla oli n.60 opiskelijaa, joista vajaa 10 opiskelijaa suoritti varjostuksen. Opiskelijat etsivät itse varjostettavan henkilön ja sopivat yhden päivän mittaisesta varjostamisesta. Varjostuspäivästä piti myös tehdä raportti joka palautettiin opinto-ohjaajalle. Lukiolaiset jotka työskentelivät opintojen ohessa, kokivat varjostamisen mukavaksi tehtäväksi. He varjostivat esimiestään. Varjostus tehtiin viikonloppuna tai koulun loma-aikoina.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opiskelijakunta, Opettaja
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yritykset, korkea-asteen opiskelijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opinto-ohjaajan piti ideoida kysymyspatteristo varjostamiseen ryhtyvälle.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat etsivät itse mielenkiintoisen varjostettavan, olivat yhteydessä häneen, sopivat varjostamisen ajankohdan ja tekivät raportin. Opiskelijat saivat uusia työelämäkontakteja.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani eli varjostettava toimii yhdenlaisena mentorina lukiolaiselle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Varjostaminen osaksi OP02-kurssia.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Kysymysten ideointi vei alle tunnin ja aiheen esitteleminen opiskelijoille n. vartin. Raporttien lukeminen vei aikaa tunnin pari.
Varjostaminen suoritettiin OP02-kursseilla lukion 3. ja 4. jaksoissa (joulu-maaliskuu).

Merja Valtanen, Lahden lyseo, merja.valtanen@edu.lahti.fi

Kuvaus

OP02-kurssin opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus varjostaa mielenkiintoisen ammatin edustajaa tai mielenkiintoisessa jatkokoulutuksessa korkeakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. Varjostaminen sijoitettiin kahden muun kurssitehtävän kanssa valinnaisiseen osioon, josta opiskelijoiden oli valittava yksi tehtävä. Kurssilla oli n.60 opiskelijaa, joista vajaa 10 opiskelijaa suoritti varjostuksen. Opiskelijat etsivät itse varjostettavan henkilön ja sopivat yhden päivän mittaisesta varjostamisesta. Varjostuspäivästä piti myös tehdä raportti joka palautettiin opinto-ohjaajalle. Lukiolaiset jotka työskentelivät opintojen ohessa, kokivat varjostamisen mukavaksi tehtäväksi. He varjostivat esimiestään. Varjostus tehtiin viikonloppuna tai koulun loma-aikoina.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opiskelijakunta, Opettaja
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yritykset, korkea-asteen opiskelijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opinto-ohjaajan piti ideoida kysymyspatteristo varjostamiseen ryhtyvälle.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat etsivät itse mielenkiintoisen varjostettavan, olivat yhteydessä häneen, sopivat varjostamisen ajankohdan ja tekivät raportin. Opiskelijat saivat uusia työelämäkontakteja.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani eli varjostettava toimii yhdenlaisena mentorina lukiolaiselle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Varjostaminen osaksi OP02-kurssia.

Ota yhteyttä

Merja Valtanen, Lahden lyseo, merja.valtanen@edu.lahti.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Kysymysten ideointi vei alle tunnin ja aiheen esitteleminen opiskelijoille n. vartin. Raporttien lukeminen vei aikaa tunnin pari.
Varjostaminen suoritettiin OP02-kursseilla lukion 3. ja 4. jaksoissa (joulu-maaliskuu).