Martinlaakson lukiossa järjestettiin uratarinaviikko, jossa opettajat kertoivat oman matkansa lukiolaisesta opettajaksi. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Martinlaakson lukiossa järjestettiin uratarinaviikko vappuviikolla. Opettajat käyttivät 5-15min jostakin oppitunnista siihen, että he kertoivat oman matkansa lukiolaisesta opettajaksi. He kertoivat mm. mitä töitä olivat tehneet tänä aikana.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteuttamista jokaisen opettajan täytyi miettiä, mitä halusi kertoa opiskelijoille opinnoistaan ja aikaisemmista työpaikoistaan.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kuuntelivat aktiivisesti ja kyselivät kysymyksiä halutessaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisen kannalta avainasemassa on opettajat. On tärkeää saada opettajat innostettua mukaan kertomaan opinnoistaan ja aiemmista työpaikoistaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Vartti, Helppo/nopea

Mallin toteuttamiseen kului aikaa noin 5-15min opettajasta riippuen.

Toimintamalli toteutettiin vappuviikolla, sillä vapun ollessa työn juhla ajankohdan todettiin sopivan teemaan hyvin.

Klaus Salo, Martinlaakson lukio

Kuvaus

Martinlaakson lukiossa järjestettiin uratarinaviikko vappuviikolla. Opettajat käyttivät 5-15min jostakin oppitunnista siihen, että he kertoivat oman matkansa lukiolaisesta opettajaksi. He kertoivat mm. mitä töitä olivat tehneet tänä aikana.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteuttamista jokaisen opettajan täytyi miettiä, mitä halusi kertoa opiskelijoille opinnoistaan ja aikaisemmista työpaikoistaan.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kuuntelivat aktiivisesti ja kyselivät kysymyksiä halutessaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisen kannalta avainasemassa on opettajat. On tärkeää saada opettajat innostettua mukaan kertomaan opinnoistaan ja aiemmista työpaikoistaan.

Ota yhteyttä

Klaus Salo, Martinlaakson lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Vartti, Helppo/nopea

Mallin toteuttamiseen kului aikaa noin 5-15min opettajasta riippuen.

Toimintamalli toteutettiin vappuviikolla, sillä vapun ollessa työn juhla ajankohdan todettiin sopivan teemaan hyvin.