Lumon lukiossa järjestettiin uratarinaviikko, jonka aikana jokainen koulun opettaja esitteli jokaisella kurssillaan oman uratarinansa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Mallissa jokainen koulun opettaja esitteli yhdellä viikolla jokaisella kurssillaan oman uratarinansa. Uratarinan aikana opettajat kertoivat esim. mitä ovat opiskelleet, missä ovat olleet kesätöissä, millaisen polun kautta he ovat päätyneet nykyiseen työpaikkaansa, mistä ammateista he haaveilivat nuorempana, millaista heidän työnsä on nyt ja millaisia heidän aikaisemmat työpaikkansa ovat olleet työnä. Tähän käytettiin maksimissaan noin 15-20min.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluna opettajien tuli miettiä, mitä he haluavat kertoa opiskelijoille.

Toimintamallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kuuntelivat ja kommentoivat opettajien uratarinoita.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin merkitseminen etukäteen kalenteriin auttaa juurruttamisessa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Vartti, Teemaviikko, Helppo/nopea

Mallin toteuttamiseen tarvittiin n. 15-20min jokaisen kurssin yhden tunnin alusta. Malli toteutettiin osana työ- ja urapainotteista jaksoa lukion toisessa jaksossa.

Hilla Hietanen, Lumon lukio

Kuvaus

Mallissa jokainen koulun opettaja esitteli yhdellä viikolla jokaisella kurssillaan oman uratarinansa. Uratarinan aikana opettajat kertoivat esim. mitä ovat opiskelleet, missä ovat olleet kesätöissä, millaisen polun kautta he ovat päätyneet nykyiseen työpaikkaansa, mistä ammateista he haaveilivat nuorempana, millaista heidän työnsä on nyt ja millaisia heidän aikaisemmat työpaikkansa ovat olleet työnä. Tähän käytettiin maksimissaan noin 15-20min.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluna opettajien tuli miettiä, mitä he haluavat kertoa opiskelijoille.

Toimintamallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kuuntelivat ja kommentoivat opettajien uratarinoita.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin merkitseminen etukäteen kalenteriin auttaa juurruttamisessa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Hilla Hietanen, Lumon lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Vartti, Teemaviikko, Helppo/nopea

Mallin toteuttamiseen tarvittiin n. 15-20min jokaisen kurssin yhden tunnin alusta. Malli toteutettiin osana työ- ja urapainotteista jaksoa lukion toisessa jaksossa.