Opiskelijat perehtyivät erilaisiin urapolkuihin OPO2-kurssilla. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

OP02-kurssit olivat jaksoissa 3 ja 4. Ryhmissä oli n.60 opiskelijaa/ryhmä. Opinto-ohjaaja kutsui kurssille useita jo työelämässä olevia ihmisiä kertomaan uratarinaansa lukiolaisille. Oppitunneilla vieraili edustajia erilaisita yrityksistä ja myös kaupungin palveluksesta

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Entiset lukion opiskelijat, alumnit, lähialueen yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opinto-ohjaaja rakensi hyvissä ajoin vierailijalistan yhteistyössä opokollegansa kanssa. Sähköinen jaettava dokumentti oli kätevä vierailijoiden varaamiseen

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan. Opiskelijat jotka eivät olleet kurssilla, saattoivat pyytää omalta opettajaltaan lupaa osallistua vierailuun

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat esittivät kurssin alussa toivomuksia vierailijoista ja niitä pyrittiin toteuttamaan. Opiskelijat tutuistuivat eri alojen työtehtäviin ja erilaisiin uratarinoihin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani saa esiteltyä koulutustaan/yritystään ja levittää siitä tietoa opiskelijoiden keskuuteen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Vierailujen toteuttaminen oppitunneille on helppoa. Motivoidaan ja autetaan opettajia vierailujen järjestämiseen. Opinto-ohjaajat tekevät yhteistyötä opettajien kanssa, esimerkiksi antamalla vinkkejä eri vierailijoista.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

OP02-kurssilla kävi 10 vierailijaa (oppitunteja oli 18). Suunnitteluun ja vierailujen sopimiseen meni alle tunti aikaa. Vierailut kestivät n.45 minuuttia.
Kurssi on suunnattu 2.vuoden opiskelijoille. Kurssit toteutetaan jaksoissa 3 ja 4 eli joulu-maaliskuussa

Merja Valtanen, Lahden lyseo, merja.valtanen@edu.lahti.fi

Kuvaus

OP02-kurssit olivat jaksoissa 3 ja 4. Ryhmissä oli n.60 opiskelijaa/ryhmä. Opinto-ohjaaja kutsui kurssille useita jo työelämässä olevia ihmisiä kertomaan uratarinaansa lukiolaisille. Oppitunneilla vieraili edustajia erilaisita yrityksistä ja myös kaupungin palveluksesta

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Entiset lukion opiskelijat, alumnit, lähialueen yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opinto-ohjaaja rakensi hyvissä ajoin vierailijalistan yhteistyössä opokollegansa kanssa. Sähköinen jaettava dokumentti oli kätevä vierailijoiden varaamiseen

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan. Opiskelijat jotka eivät olleet kurssilla, saattoivat pyytää omalta opettajaltaan lupaa osallistua vierailuun

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat esittivät kurssin alussa toivomuksia vierailijoista ja niitä pyrittiin toteuttamaan. Opiskelijat tutuistuivat eri alojen työtehtäviin ja erilaisiin uratarinoihin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani saa esiteltyä koulutustaan/yritystään ja levittää siitä tietoa opiskelijoiden keskuuteen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Vierailujen toteuttaminen oppitunneille on helppoa. Motivoidaan ja autetaan opettajia vierailujen järjestämiseen. Opinto-ohjaajat tekevät yhteistyötä opettajien kanssa, esimerkiksi antamalla vinkkejä eri vierailijoista.

Ota yhteyttä

Merja Valtanen, Lahden lyseo, merja.valtanen@edu.lahti.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

OP02-kurssilla kävi 10 vierailijaa (oppitunteja oli 18). Suunnitteluun ja vierailujen sopimiseen meni alle tunti aikaa. Vierailut kestivät n.45 minuuttia.
Kurssi on suunnattu 2.vuoden opiskelijoille. Kurssit toteutetaan jaksoissa 3 ja 4 eli joulu-maaliskuussa