Lappeenrannan Lyseon lukiolaiset perehtyivät oppilaitoksensa opettajien uratarinoihin haastatteluiden avulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Lukion verkkolehteen kerättiin opettajien uratarinoita joko video- tai tekstihaastatteluina. Tarkoituksena oli osoittaa opiskelijoille, että opettajan tehtäviin voi päätyä hyvin erilaisia reittejä pitkin.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opiskelijat laittoivat opettajille etukäteen kutsun haastatteluun, jolloin opettajalle jäi aikaa valmistautua. Resurssit, kuten kamerat, oli hankittu jo aiemmin koululehteä varten.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat päättivät haastateltavat, toteuttivat haastattelut ja laittoivat ne verkkoon. Opiskelijat saivat uratarinoiden avulla lisää työelämätietoutta. Haastattelut toteuttaneet opiskelijat saivat kokemusta haastatteluiden tekemisestä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Toiminnan vakiinnuttaminen

Opiskelijoita rohkaistaan tutustumaan haastatteluihin. Mallia voidaan jatkaa niin kauan kuin uusia haastateltavia opettajia riittää.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Keskiverto

Opiskelijoilta kului haastatteluiden tekemiseen muutama tunti per haastattelu. Opettajat käyttivät haastatteluun valmistautumisineen korkeintaan tunnin.
Mallin voi toteuttaa mihin aikaan tahansa lukuvuotta.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Lukion verkkolehteen kerättiin opettajien uratarinoita joko video- tai tekstihaastatteluina. Tarkoituksena oli osoittaa opiskelijoille, että opettajan tehtäviin voi päätyä hyvin erilaisia reittejä pitkin.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opiskelijat laittoivat opettajille etukäteen kutsun haastatteluun, jolloin opettajalle jäi aikaa valmistautua. Resurssit, kuten kamerat, oli hankittu jo aiemmin koululehteä varten.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat päättivät haastateltavat, toteuttivat haastattelut ja laittoivat ne verkkoon. Opiskelijat saivat uratarinoiden avulla lisää työelämätietoutta. Haastattelut toteuttaneet opiskelijat saivat kokemusta haastatteluiden tekemisestä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Toiminnan vakiinnuttaminen

Opiskelijoita rohkaistaan tutustumaan haastatteluihin. Mallia voidaan jatkaa niin kauan kuin uusia haastateltavia opettajia riittää.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Keskiverto

Opiskelijoilta kului haastatteluiden tekemiseen muutama tunti per haastattelu. Opettajat käyttivät haastatteluun valmistautumisineen korkeintaan tunnin.
Mallin voi toteuttaa mihin aikaan tahansa lukuvuotta.