Lumon lukioon perustettiin työelämätiimi, jonka tehtävänä oli järjestää ja organisoida työelämälähtöisyyttä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Tavoitteellisuus

Lumon lukioon perustettiin neljän hengen työelämätiimi. Työelämätiimin tehtävänä on järjestää ja organisoida työelämälähtöisyyttä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Perustamisen yhteydessä tuli miettiä esimerkiksi tiimin jäsenet sekä tiimin tehtävät.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisessa tärkeää on ennen kaikkea johdon tuki toimintamallille, sekä tiimin jäsenten innostus ja kiinnostus työelämälähtöisyyttä kohtaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Keskiverto

Hilla Hietanen, Lumon lukio

Kuvaus

Lumon lukioon perustettiin neljän hengen työelämätiimi. Työelämätiimin tehtävänä on järjestää ja organisoida työelämälähtöisyyttä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Perustamisen yhteydessä tuli miettiä esimerkiksi tiimin jäsenet sekä tiimin tehtävät.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisessa tärkeää on ennen kaikkea johdon tuki toimintamallille, sekä tiimin jäsenten innostus ja kiinnostus työelämälähtöisyyttä kohtaan.

Ota yhteyttä

Hilla Hietanen, Lumon lukio

Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Keskiverto