Vaskivuoren lukiossa työelämälähtöisyyttä organisoi työtiimi. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Tavoitteellisuus

Vaskivuoren lukiossa työelämälähtöisyyttä organisoi työtiimi. Työtiimiä on vetämässä yksi johtoryhmän jäsen, jonka lisäksi tiimissä on myös muita jäseniä. Työtiimin tehtävinä on esimerkiksi miettiä, miten työelämälähtöisyyttä voidaan lukiossa kehittää, sekä järjestää työelämäpäivä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli esimerkiksi jäsenten hankkiminen ja tiimin tehtävien selkiyttäminen.

Mukana olevat opettajat osallistuivat esimerkiksi yhteisiin tapaamisiin ja työelämälähtöisen toiminnan järjestämiseen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Työelämälähtöisyys näyttäytyy opiskelijoille selvemmin, kun sen kehittäminen on järjestelmällistä ja hyvin organisoitua.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tällaisen rakenteellisen toimintamallin juurruttamisessa ensiarvoisen tärkeää on johdon tuki. Lisäksi samojen henkilöiden mukanaolo mahdollistaa jatkuvuutta. Näillä henkilöillä tulee olla innostusta ja motivaatiota mallin toteuttamiseen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Keskiverto

Jonna Rinkiö, Vaskivuoren lukio

Kuvaus

Vaskivuoren lukiossa työelämälähtöisyyttä organisoi työtiimi. Työtiimiä on vetämässä yksi johtoryhmän jäsen, jonka lisäksi tiimissä on myös muita jäseniä. Työtiimin tehtävinä on esimerkiksi miettiä, miten työelämälähtöisyyttä voidaan lukiossa kehittää, sekä järjestää työelämäpäivä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli esimerkiksi jäsenten hankkiminen ja tiimin tehtävien selkiyttäminen.

Mukana olevat opettajat osallistuivat esimerkiksi yhteisiin tapaamisiin ja työelämälähtöisen toiminnan järjestämiseen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Työelämälähtöisyys näyttäytyy opiskelijoille selvemmin, kun sen kehittäminen on järjestelmällistä ja hyvin organisoitua.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tällaisen rakenteellisen toimintamallin juurruttamisessa ensiarvoisen tärkeää on johdon tuki. Lisäksi samojen henkilöiden mukanaolo mahdollistaa jatkuvuutta. Näillä henkilöillä tulee olla innostusta ja motivaatiota mallin toteuttamiseen.

Ota yhteyttä

Jonna Rinkiö, Vaskivuoren lukio

Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Keskiverto