Helsingin medialukioon luotiin kurssi, joka suoritetaan käymällä töissä. Työskentelystä tehdään raportti, jonka jälkeen kurssista saa suoritusmerkinnän. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen

Lukioon luotiin kurssi, jonka saa suoritettua työssäkäymällä. Raportointiohjeistuksessa oli sisältövaihtoehdot erilaisille opiskelijoille. Ohjeet olivat vähän erilaiset tällä hetkellä töissä oleville ja aiemmin töissä olleille ja heille, jotka eivät ole olleet vielä muualla töissä kuin TET-harjoittelussa. Ohjeina käytettiin osittain vanhaa pohjaa sellaisesta kurssista, jossa tarkoitus oli tutustua työelämään ja osittain muiden tuottamia työelämämateriaaleja sekä uusia, itse kehiteltyjä ideoita. Kurssi sijoitettiin kurssitarjottimeen tiettyyn paikkaan mutta sen voi suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa. Töissä käynti raportoitiin ohjeiden mukaan Classroomissa. Kurssista annettiin suoritusmerkintä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Malli vaati tarkan toimintaohjeistuksen (kolme erilaista ohjetta) tekemisen kurssisuorituksen saamiseksi, sekä uuden kurssin markkinoimisen. Ohjeistukset tehtiin GoogleClassroomiin ja markkinointi tehtiin Wilmalla.

Uusi kurssi saattoi jossain määrin auttaa muita opettajia. Tällä kurssilla saatettiin melko helposti auttaa opiskelijaa saamaan viimeinen puuttuva kurssi ilman, että muiden opettajien piti ohjeistaa omia kurssejaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat raportoivat ohjeen mukaan työssäkäynnistään. Ne opiskelijat, joilla ei ollut työkokemusta, toimivat erillisen ohjeistuksen mukaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kurssi sijoitetaan toistaiseksi kurssitarjottimeen ja markkinoidaan vuosittain ryhmänohjaustuokioissa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Aikaa käytettiin eri ohjeistusten tekemiseen noin 15 tuntia.

Kurssi lanseerattiin neljännen jakson lopussa, jotta kevään abiturienteilla oli mahdollisuus saada kurssi myös.

Helsingin medialukio

Kuvaus

Lukioon luotiin kurssi, jonka saa suoritettua työssäkäymällä. Raportointiohjeistuksessa oli sisältövaihtoehdot erilaisille opiskelijoille. Ohjeet olivat vähän erilaiset tällä hetkellä töissä oleville ja aiemmin töissä olleille ja heille, jotka eivät ole olleet vielä muualla töissä kuin TET-harjoittelussa. Ohjeina käytettiin osittain vanhaa pohjaa sellaisesta kurssista, jossa tarkoitus oli tutustua työelämään ja osittain muiden tuottamia työelämämateriaaleja sekä uusia, itse kehiteltyjä ideoita. Kurssi sijoitettiin kurssitarjottimeen tiettyyn paikkaan mutta sen voi suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa. Töissä käynti raportoitiin ohjeiden mukaan Classroomissa. Kurssista annettiin suoritusmerkintä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Malli vaati tarkan toimintaohjeistuksen (kolme erilaista ohjetta) tekemisen kurssisuorituksen saamiseksi, sekä uuden kurssin markkinoimisen. Ohjeistukset tehtiin GoogleClassroomiin ja markkinointi tehtiin Wilmalla.

Uusi kurssi saattoi jossain määrin auttaa muita opettajia. Tällä kurssilla saatettiin melko helposti auttaa opiskelijaa saamaan viimeinen puuttuva kurssi ilman, että muiden opettajien piti ohjeistaa omia kurssejaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat raportoivat ohjeen mukaan työssäkäynnistään. Ne opiskelijat, joilla ei ollut työkokemusta, toimivat erillisen ohjeistuksen mukaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kurssi sijoitetaan toistaiseksi kurssitarjottimeen ja markkinoidaan vuosittain ryhmänohjaustuokioissa.

Ota yhteyttä

Helsingin medialukio

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Aikaa käytettiin eri ohjeistusten tekemiseen noin 15 tuntia.

Kurssi lanseerattiin neljännen jakson lopussa, jotta kevään abiturienteilla oli mahdollisuus saada kurssi myös.