Helsingin kielilukiossa järjestettiin työnhakuun ja oman osaamisen sanallistamiseen liittyvä valmennus. Valmennus oli osa opinto-ohjauksen kurssia. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Helsingin kielilukiossa järjestettiin (kesä)työnhaun ja oman osaamisen sanallistamisen valmennus joulukuussa 2017 ja 2018. Valmennus järjestettiin osana opinto-ohjauksen kurssia niin, että HR-asiantuntijat vierailivat jokaisessa ryhmässä 75 minuutin oppitunnin ajan. Vuonna 2017 opiskelijoita valmensivat Nordean HR-asiantuntijat. Tässä pilottivaiheessa valmennukseen osallistui neljä ryhmää ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Totesimme, että seuraavana vuonna valmennus kannattaa suunnata kaikille toisen vuoden opiskelijoille. Vuonna 2018 opiskelijoita valmensivat AYY:n HR-asiantuntijat. He pitivät valmennuksen kolme kertaa, jolloin yhdistimme rinnakkaiset opinto-ohjauksen ryhmät samaan luokkaan. Erityisesti oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen olivat taitoja, joissa moni opiskelija kaipasi apua. HR-asiantuntijoiden antamat konkreettiset vinkit esimerkiksi työhaastattelussa toimimisesta olivat myös hyödyllisiä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Valmennukseen tarvitsee yhteistyökumppanin jostakin yrityksestä, järjestöstä tai julkisen sektorin organisaatiosta. Yhteistyökumppani voi olla käytännössä mikä tahansa sellainen organisaatio, joka rekrytoi ihmisiä töihin.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toimintamallia varten tarvittiin yhteistyökumppani. Ennen toteuttamista yhteistyökumppani täytyi siis etsiä ja yhteistyön raamit tuli sopia heidän kanssaan.

Valmennukset järjestettiin opinto-ohjauksen kurssilla, joten ne eivät häirinneet muuta opetusta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat saivat konkreettisia vinkkejä työhakemuksen tekemiseen, työhaastatteluun, oman osaamisen tunnistamiseen ja sen auki kirjoittamiseen. Heillä oli myös mahdollisuus kysyä HR-asiantuntijoilta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani teki asiantuntijavierailut lukiolle ja pääsi tekemään itseään tunnetuksi mahdollisille tuleville kesätyöntekijöilleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttamiseksi päätettiin jatkossa pyrkiä tekemään yhteistyötä saman yrityksen kanssa vuosittain.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Valmennuksen suunnittelu aloitettiin kuukausi ennen sen toteutusta. Aikaa kului yhteistyökumppanin löytämiseen sekä yhteydenpitoon ennen ja jälkeen vierailun noin viisi tuntia.

Valmennus toteutettiin joulukuussa 3. jaksossa. Ajankohta oli sopiva kevään kesätyönhaun ja tammikuun urapäiväpaikan hankinnan kannalta.

Marko Särkilahti ja Milja Mantere, Helsingin kielilukio

milja.mantere@edu.hel.fi

Kuvaus

Helsingin kielilukiossa järjestettiin (kesä)työnhaun ja oman osaamisen sanallistamisen valmennus joulukuussa 2017 ja 2018. Valmennus järjestettiin osana opinto-ohjauksen kurssia niin, että HR-asiantuntijat vierailivat jokaisessa ryhmässä 75 minuutin oppitunnin ajan. Vuonna 2017 opiskelijoita valmensivat Nordean HR-asiantuntijat. Tässä pilottivaiheessa valmennukseen osallistui neljä ryhmää ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Totesimme, että seuraavana vuonna valmennus kannattaa suunnata kaikille toisen vuoden opiskelijoille. Vuonna 2018 opiskelijoita valmensivat AYY:n HR-asiantuntijat. He pitivät valmennuksen kolme kertaa, jolloin yhdistimme rinnakkaiset opinto-ohjauksen ryhmät samaan luokkaan. Erityisesti oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen olivat taitoja, joissa moni opiskelija kaipasi apua. HR-asiantuntijoiden antamat konkreettiset vinkit esimerkiksi työhaastattelussa toimimisesta olivat myös hyödyllisiä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Valmennukseen tarvitsee yhteistyökumppanin jostakin yrityksestä, järjestöstä tai julkisen sektorin organisaatiosta. Yhteistyökumppani voi olla käytännössä mikä tahansa sellainen organisaatio, joka rekrytoi ihmisiä töihin.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toimintamallia varten tarvittiin yhteistyökumppani. Ennen toteuttamista yhteistyökumppani täytyi siis etsiä ja yhteistyön raamit tuli sopia heidän kanssaan.

Valmennukset järjestettiin opinto-ohjauksen kurssilla, joten ne eivät häirinneet muuta opetusta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat saivat konkreettisia vinkkejä työhakemuksen tekemiseen, työhaastatteluun, oman osaamisen tunnistamiseen ja sen auki kirjoittamiseen. Heillä oli myös mahdollisuus kysyä HR-asiantuntijoilta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani teki asiantuntijavierailut lukiolle ja pääsi tekemään itseään tunnetuksi mahdollisille tuleville kesätyöntekijöilleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttamiseksi päätettiin jatkossa pyrkiä tekemään yhteistyötä saman yrityksen kanssa vuosittain.

Ota yhteyttä

Marko Särkilahti ja Milja Mantere, Helsingin kielilukio

milja.mantere@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Valmennuksen suunnittelu aloitettiin kuukausi ennen sen toteutusta. Aikaa kului yhteistyökumppanin löytämiseen sekä yhteydenpitoon ennen ja jälkeen vierailun noin viisi tuntia.

Valmennus toteutettiin joulukuussa 3. jaksossa. Ajankohta oli sopiva kevään kesätyönhaun ja tammikuun urapäiväpaikan hankinnan kannalta.