Kimpisen lukio kehitti työelämäverkostoaan kontaktoimalla koulun alumneja sosiaalisen median avulla. Myös lukiolaisten huoltajia aktivoitiin, kutsumalla heitä lukiolle kertomaan uratarinoitaan. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Lukiossa etsittiin syksyllä 2018 koulun alumneja laittamalla tätä koskeva ilmoitus Facebookin Lappeenranta- ryhmään. Facebookin kautta tavoitetut alumnit tulivat vierailulle kouluun, kertomaan opiskelu- ja urapolustaan lukiosta valmistumisen jälkeen.
Lisäksi lukiolaisten huoltajille laitettiin Wilman kautta viesti, jossa heidät kutsuttiin koululle kertomaan opiskelu- ja urapolustaan. Huoltajilta tiedusteltiin myös mahdollisuutta vierailla heidän työpaikallaan.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit, eri alojen työntekijät, yrittäjät

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Hankkeen asiantuntijaopettajat suunnittelivat viestien sisällöt ja välittivät saadut kontaktit opettajille.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat vierailijaluennoille. Luennot antoivat opiskelijoille tärkeitä tietoja erilaisita jatko-opinto- ja uramahdollisuuksista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani toteuttaa asiantuntijavierailu ja voi toimia mentorina. Yhteistyökumppani saa mainosta edustamalleen alalle ja/tai yritykselle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Opettajat pyrkivät käyttämään löydettyjä kontakteja jatkossakin kursseillaan. Jatketaan uusien työelämäkontaktien etsimistö sekä alumnitoiminnan kehittämistä.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Aktivointi, Muu, Helppo/nopea

Viestien suunnitteluun ja lähettämiseen meni aikaa noin 1 tunti.
Malli on toteutettavissa mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Lukiossa etsittiin syksyllä 2018 koulun alumneja laittamalla tätä koskeva ilmoitus Facebookin Lappeenranta- ryhmään. Facebookin kautta tavoitetut alumnit tulivat vierailulle kouluun, kertomaan opiskelu- ja urapolustaan lukiosta valmistumisen jälkeen.
Lisäksi lukiolaisten huoltajille laitettiin Wilman kautta viesti, jossa heidät kutsuttiin koululle kertomaan opiskelu- ja urapolustaan. Huoltajilta tiedusteltiin myös mahdollisuutta vierailla heidän työpaikallaan.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit, eri alojen työntekijät, yrittäjät

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Hankkeen asiantuntijaopettajat suunnittelivat viestien sisällöt ja välittivät saadut kontaktit opettajille.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat vierailijaluennoille. Luennot antoivat opiskelijoille tärkeitä tietoja erilaisita jatko-opinto- ja uramahdollisuuksista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani toteuttaa asiantuntijavierailu ja voi toimia mentorina. Yhteistyökumppani saa mainosta edustamalleen alalle ja/tai yritykselle.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Opettajat pyrkivät käyttämään löydettyjä kontakteja jatkossakin kursseillaan. Jatketaan uusien työelämäkontaktien etsimistö sekä alumnitoiminnan kehittämistä.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Aktivointi, Muu, Helppo/nopea

Viestien suunnitteluun ja lähettämiseen meni aikaa noin 1 tunti.
Malli on toteutettavissa mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.