Kimpisen lukion opiskelijat pääsivät perehtymään luonnonsuojelujärjestön toimintaan biologian kurssilla. Yhteistyökumppani toteutti monipuolisen projektin yhteistyössä koulun opettajien kanssa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Kimpisen lukion biologian opettajat kartoittivat kiinnostuneita yhteistyökumppaneita, BI02-kurssille, eri alueen luonnonsuojeluliitoilta ja -yrityksiltä.
Lukiossa aloitettiin kiinnostuneen yhteistyökumppanin kanssa yhteistyöprojekti, johon kuului asiantuntijavierailuja, työn ja opintojen kuvaukset sekä toiminnallinen osuus, jossa opiskelijat rakensivat ryhmissä talkoovoimin norppaystävällisiä Saimaa-katiskoja. Yhteistyökumppanin asiantuntijat olivat opastamassa ryhmiä kasaamisessa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Järjestöt, yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Valmisteluihin kuului sopivan yhteistyötahon löytäminen ja viestintä kumppaneiden kanssa. Tämän löydyttyä tuli yhdessä suunnitella sopivaa projektia, joka ajaisi molempien tahojen asiaa. Projektille sovittiin yhteinen aikataulu ja aloitettiin projektin työstäminen.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

piskelijat kuulivat konkreettista tietoa luonnonsuojelutyöstä ja saivat uusia näkökulmia. Lisäksi opiskelijoilla oli hyvin aktiivinen rooli katiskojen kasaajina – heillä oli edessään kasa materiaalia ja ohjeet, joiden mukaan katiskat alkoivat rakentua.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani oli aktiivisesti mukana toiminnassa. Kumppanin edustajat olivat laatineet esitykset koskien luonnonsuojelua, norpan suojelua sekä omaa työ- ja opintotaustaansa. Lisäksi he opastivat opiskelijoita katiskojen kasaamisessa ja kertoivat niiden tärkeydestä. Yhteistyökumppani sai näkyvyyttä toiminnalleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli on toteutettu koulussa jo kolmesti, ja sitä käytetään jatkossakin kurssilla.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti, Keskiverto

Aikaa varattiin reilusti, ja ennen projektin alkua suunnitteluun ja viestintään oli käytetty 2 kk aikaa.
Malli voidaan toteuttaa mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Kuvaus

Kimpisen lukion biologian opettajat kartoittivat kiinnostuneita yhteistyökumppaneita, BI02-kurssille, eri alueen luonnonsuojeluliitoilta ja -yrityksiltä.
Lukiossa aloitettiin kiinnostuneen yhteistyökumppanin kanssa yhteistyöprojekti, johon kuului asiantuntijavierailuja, työn ja opintojen kuvaukset sekä toiminnallinen osuus, jossa opiskelijat rakensivat ryhmissä talkoovoimin norppaystävällisiä Saimaa-katiskoja. Yhteistyökumppanin asiantuntijat olivat opastamassa ryhmiä kasaamisessa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Järjestöt, yritykset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Valmisteluihin kuului sopivan yhteistyötahon löytäminen ja viestintä kumppaneiden kanssa. Tämän löydyttyä tuli yhdessä suunnitella sopivaa projektia, joka ajaisi molempien tahojen asiaa. Projektille sovittiin yhteinen aikataulu ja aloitettiin projektin työstäminen.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

piskelijat kuulivat konkreettista tietoa luonnonsuojelutyöstä ja saivat uusia näkökulmia. Lisäksi opiskelijoilla oli hyvin aktiivinen rooli katiskojen kasaajina – heillä oli edessään kasa materiaalia ja ohjeet, joiden mukaan katiskat alkoivat rakentua.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani oli aktiivisesti mukana toiminnassa. Kumppanin edustajat olivat laatineet esitykset koskien luonnonsuojelua, norpan suojelua sekä omaa työ- ja opintotaustaansa. Lisäksi he opastivat opiskelijoita katiskojen kasaamisessa ja kertoivat niiden tärkeydestä. Yhteistyökumppani sai näkyvyyttä toiminnalleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli on toteutettu koulussa jo kolmesti, ja sitä käytetään jatkossakin kurssilla.

Ota yhteyttä

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti, Keskiverto

Aikaa varattiin reilusti, ja ennen projektin alkua suunnitteluun ja viestintään oli käytetty 2 kk aikaa.
Malli voidaan toteuttaa mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.