Vuosaaren lukiossa tuunattiin filosofian kurssia työelämälähtöisemmäksi. Kurssille kutsuttiin filosofiaa yliopistossa opiskelleita henkilöitä kertomaan opinnoistaan ja urastaan. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Vuosaaren lukiossa tuunattiin filosofian johdantokurssia. Filosofiaa yliopistossa opiskelleita henkilöitä kutsuttiin kertomaan opinnoistaan ja urastaan. Vierailut toteutettiin pääasiassa niin, että opettaja haastatteli vierailijoita opiskelijoiden edessä. Opiskelijat tekivät muistiinpanoja esseetä varten ja saivat esittää myös omia kysymyksiään. Perusteemoina olivat aina: Muistot lukio-opiskelusta ja lukio-aikaiset kokemukset ja ajatukset työelämästä; filosofia lukiossa. Muistot yliopisto-opiskelusta ja yliopisto-aikaiset kokemukset ja ajatukset työelämästä; filosofia yliopistossa. Kokemukset ja ajatukset työelämästä valmistumisen jälkeen, oman ammatin esittely; nykyinen suhde filosofiaan, ajatuksia filosofisten taitojen merkityksestä työelämässä. Vierailijoita oli kaksi per kurssi.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 1. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Filosofiaa yliopistossa opiskelleet henkilöt, jotka toimivat työelämässä (esim. toimittajat, kustannustoimittajat, tiedottajat, virkamiehet, poliitikot, konsultit, tutkijat, ohjelmoijat ja yrittäjät)

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Filosofian opettaja keräsi aluksi LinkedIn-somepalvelun avulla listan Suomessa asuvista henkilöistä, jotka ovat opiskelleet yliopistossa filosofiaa pää- tai sivuaineena ja toimivat tällä hetkellä työelämässä (mieluiten jossain muussa kuin opettajan työssä). Tämän jälkeen hän otti yhteyttä näihin henkilöihin ja pyysi heitä täyttämään kyselyn, jossa he saivat valita mahdollisia yhteistyön muotoja.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden tehtävänä oli kirjoittaa kurssin aikana essee aiheesta “Filosofia ja työelämä” ja vierailut toimivat yhtenä lähteenä tähän kirjoitukseen. Muina lähteinä oli erilaisia tätä aihetta käsitteleviä internet-sivustoja (esim. www.toissa.fi). Vierailujen kautta opiskelijat huomasivat, miten erilaisiin työtehtäviin filosofiaa opiskelleet voivat päätyä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteityökumppanit vierailivat oppitunneilla. Muita mahdollisia yhteistyön muotoja voisi olla mm. etävierailu oppitunnilla videopuhelun kautta, opiskelijoiden vierailu työpaikalla, haastattelu tai videoesittely. Ennen kaikkea vierailu on vierailijoille mahdollisuus tutustua nykylukioon.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Omalla kohdallani malli on osoittautunut toimivaksi ja jatkan sitä hankkeen jälkeenkin. Tiedottaminen mallista muille opettajille voisi lisätä sen käyttöä.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Helppo/nopea

Mallin toteuttamisessa eniten aikaa meni valmisteluihin: Yhteistyökumppaneiden etsiminen vei useita päiviä. Vierailut veivät kaksi oppituntia. Vierailun ei tosin tarvitse kestää koko oppituntia, vaan lopputunnista voi varata aikaa esim. esseen kirjoittamiseen.

Mikä tahansa ajankohta käy, milloin sopiva kurssi on käynnissä.

Antti Kajas, Vuosaaren lukio

antti.kajas@edu.hel.fi

Kuvaus

Vuosaaren lukiossa tuunattiin filosofian johdantokurssia. Filosofiaa yliopistossa opiskelleita henkilöitä kutsuttiin kertomaan opinnoistaan ja urastaan. Vierailut toteutettiin pääasiassa niin, että opettaja haastatteli vierailijoita opiskelijoiden edessä. Opiskelijat tekivät muistiinpanoja esseetä varten ja saivat esittää myös omia kysymyksiään. Perusteemoina olivat aina: Muistot lukio-opiskelusta ja lukio-aikaiset kokemukset ja ajatukset työelämästä; filosofia lukiossa. Muistot yliopisto-opiskelusta ja yliopisto-aikaiset kokemukset ja ajatukset työelämästä; filosofia yliopistossa. Kokemukset ja ajatukset työelämästä valmistumisen jälkeen, oman ammatin esittely; nykyinen suhde filosofiaan, ajatuksia filosofisten taitojen merkityksestä työelämässä. Vierailijoita oli kaksi per kurssi.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 1. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Filosofiaa yliopistossa opiskelleet henkilöt, jotka toimivat työelämässä (esim. toimittajat, kustannustoimittajat, tiedottajat, virkamiehet, poliitikot, konsultit, tutkijat, ohjelmoijat ja yrittäjät)

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Filosofian opettaja keräsi aluksi LinkedIn-somepalvelun avulla listan Suomessa asuvista henkilöistä, jotka ovat opiskelleet yliopistossa filosofiaa pää- tai sivuaineena ja toimivat tällä hetkellä työelämässä (mieluiten jossain muussa kuin opettajan työssä). Tämän jälkeen hän otti yhteyttä näihin henkilöihin ja pyysi heitä täyttämään kyselyn, jossa he saivat valita mahdollisia yhteistyön muotoja.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden tehtävänä oli kirjoittaa kurssin aikana essee aiheesta “Filosofia ja työelämä” ja vierailut toimivat yhtenä lähteenä tähän kirjoitukseen. Muina lähteinä oli erilaisia tätä aihetta käsitteleviä internet-sivustoja (esim. www.toissa.fi). Vierailujen kautta opiskelijat huomasivat, miten erilaisiin työtehtäviin filosofiaa opiskelleet voivat päätyä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteityökumppanit vierailivat oppitunneilla. Muita mahdollisia yhteistyön muotoja voisi olla mm. etävierailu oppitunnilla videopuhelun kautta, opiskelijoiden vierailu työpaikalla, haastattelu tai videoesittely. Ennen kaikkea vierailu on vierailijoille mahdollisuus tutustua nykylukioon.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Omalla kohdallani malli on osoittautunut toimivaksi ja jatkan sitä hankkeen jälkeenkin. Tiedottaminen mallista muille opettajille voisi lisätä sen käyttöä.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Antti Kajas, Vuosaaren lukio

antti.kajas@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Helppo/nopea

Mallin toteuttamisessa eniten aikaa meni valmisteluihin: Yhteistyökumppaneiden etsiminen vei useita päiviä. Vierailut veivät kaksi oppituntia. Vierailun ei tosin tarvitse kestää koko oppituntia, vaan lopputunnista voi varata aikaa esim. esseen kirjoittamiseen.

Mikä tahansa ajankohta käy, milloin sopiva kurssi on käynnissä.