Lappeenrannan Lyseon lukion opettajat käyttivät osan yhteissuunnitteluaikaansa työelämätaitojen kehittämiseen työelämätreffien avulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Opettajille annettiin toisesta jaksosta yksi yhteissuunnitteluaika vapaaksi. Jakson aikana opettajat korvasivat YS-ajan käymällä aineryhmittäin tai aineittain (aineryhmän koosta riippuen) työelämätreffeillä eli vierailulla omaan alaansa sopivassa yrityksessä. Opettajat suunnittelivat, varasivat ja toteuttivat itse omat työelämätreffinsä haluamansa kumppanin kanssa. Hankkeen asiantuntijaopettajat opastivat opettajia, tiedottivat asiasta ja keräsivät aineryhmiltä hankelomakkeet. Työelämätreffeistä pidettiin, ja opettajat olivat sitä mieltä, että jatkossakin niitä voisi järjestää. Opettajat saivat työelämätreffien kautta katsauksen omaan alaansa sopivaan yritykseen, ja moni sai myös omille tunneilleen sopivan vierailukontaktin.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja, Rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Aineenopettajat valitsivat itse itselleen sopivat yhteistyökumppanit.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Aineryhmät hankkivat itse omat yhteistyökumppaninsa. Koulun tasolla sovittiin yhdessä ajankohta ja korvaava vapaa (ys-aamu).

Opettajat saivat toteuttaa vierailun melko vapaasti vain toiseen jaksoon rajattuna aikana, joten malli ei vaikuttanut sinänsä oppilaitoksen toimintaan. Kuitenkin työelämäkontakteja vieraili tunneilla jo tänä vuonna.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Malli oli suunnattu opettajille. Opiskelijat saivat uusia työelämäkontakteja kun opettajat löysivät työelämätreffien avulla mielenkiintoisia vieraiijoita tunneilleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden luokse mentiin vierailulle, ja kumppanit toimivat asiantuntijoina. Yhteistyökumppanille vierailu antoi näkymiä koulumaailmaan ja lisäksi mahdollisuuden tuoda omaa yritystään esille. Lisäksi saatettiin sopia jatkotapaamisia kouluilla, jolloin yhteistyökumppani sai yritystään enemmän esiin.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Opettajakunta voisi hyvin sopia, että aineryhmät kävisivät vuosittain itsenäisesti työelämätreffeillä. Myös esimerkiksi rehtori voisi esittää tätä aineryhmille ja muistuttaa asiasta vuosittain.

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Aineryhmät käyttivät vierailuun vähintään YS-ajan verran eli 1 h 15 min, monet kuitenkin 2-3 tuntia. Suunnitteluun ja yhteydenottoon meni aikaa puolesta tunnista tuntiin. Koulun tason organisoinnin suunnitteluun meni yhteensä puolesta tunnista tuntiin, ja siihen sisältyy jo listojen kerääminen ja työelämätreffeistä muistuttaminen.

Työelämätreffit järjestettiin toisessa jaksossa, jotta kontakteja ehdittäisiin hyödyntää jo vuoden aikana. Muuten ajankohdalla ei ole väliä.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Opettajille annettiin toisesta jaksosta yksi yhteissuunnitteluaika vapaaksi. Jakson aikana opettajat korvasivat YS-ajan käymällä aineryhmittäin tai aineittain (aineryhmän koosta riippuen) työelämätreffeillä eli vierailulla omaan alaansa sopivassa yrityksessä. Opettajat suunnittelivat, varasivat ja toteuttivat itse omat työelämätreffinsä haluamansa kumppanin kanssa. Hankkeen asiantuntijaopettajat opastivat opettajia, tiedottivat asiasta ja keräsivät aineryhmiltä hankelomakkeet. Työelämätreffeistä pidettiin, ja opettajat olivat sitä mieltä, että jatkossakin niitä voisi järjestää. Opettajat saivat työelämätreffien kautta katsauksen omaan alaansa sopivaan yritykseen, ja moni sai myös omille tunneilleen sopivan vierailukontaktin.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, Opinto-ohjaaja, Rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Aineenopettajat valitsivat itse itselleen sopivat yhteistyökumppanit.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Aineryhmät hankkivat itse omat yhteistyökumppaninsa. Koulun tasolla sovittiin yhdessä ajankohta ja korvaava vapaa (ys-aamu).

Opettajat saivat toteuttaa vierailun melko vapaasti vain toiseen jaksoon rajattuna aikana, joten malli ei vaikuttanut sinänsä oppilaitoksen toimintaan. Kuitenkin työelämäkontakteja vieraili tunneilla jo tänä vuonna.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Malli oli suunnattu opettajille. Opiskelijat saivat uusia työelämäkontakteja kun opettajat löysivät työelämätreffien avulla mielenkiintoisia vieraiijoita tunneilleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden luokse mentiin vierailulle, ja kumppanit toimivat asiantuntijoina. Yhteistyökumppanille vierailu antoi näkymiä koulumaailmaan ja lisäksi mahdollisuuden tuoda omaa yritystään esille. Lisäksi saatettiin sopia jatkotapaamisia kouluilla, jolloin yhteistyökumppani sai yritystään enemmän esiin.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Opettajakunta voisi hyvin sopia, että aineryhmät kävisivät vuosittain itsenäisesti työelämätreffeillä. Myös esimerkiksi rehtori voisi esittää tätä aineryhmille ja muistuttaa asiasta vuosittain.

 

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Aineryhmät käyttivät vierailuun vähintään YS-ajan verran eli 1 h 15 min, monet kuitenkin 2-3 tuntia. Suunnitteluun ja yhteydenottoon meni aikaa puolesta tunnista tuntiin. Koulun tason organisoinnin suunnitteluun meni yhteensä puolesta tunnista tuntiin, ja siihen sisältyy jo listojen kerääminen ja työelämätreffeistä muistuttaminen.

Työelämätreffit järjestettiin toisessa jaksossa, jotta kontakteja ehdittäisiin hyödyntää jo vuoden aikana. Muuten ajankohdalla ei ole väliä.