Tunne Työ -hanke järjesti hankkeen oppilaitoksille ja työelämän edustajille työelämätreffit. Työelämätreffeillä kuultiin puheenvuoroja yhteistyön toteuttamisesta ja merkityksestä. Pikatreffeillä mahdollistettiin yhteistyön aloittaminen eri kumppanien kesken. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Tavoitteellisuus

Tunne Työ – suunnittele ura -hanke järjesti hankkeessa mukana oleville oppilaitoksille ja työelämän edustajille työelämätreffit. Työelämätreffit järjestettiin Espoon lukioiden kesätyömessujen yhteyteen ja treffeille pyydettiin kesätyömessujen yhteistyökumppaneita. Työelämätreffeille saapui opettajia Helsingin, Espoon ja Vantaan lukioista, sekä edustajat kuudesta eri yrityksestä. Tapahtumassa oli kaksi puheenvuoroa: aluksi nuori myyntipäällikkö kertoi omasta työurastaan ja lukion tarjoamista työelämämahdollisuuksista. Toinen puhuja saapui yrityksestä, jossa on jo pitkään toteutettu oppilaitosyhteistyötä. Inspiroivien puheenvuorojen jälkeen järjestettiin pikatreffit,  jossa lukioiden edustajat liikkuivat ryhmissä yritysten edustajien luota toiselle. Aikaa pikadeiteillä oli 7min, jonka aikana osallistujia pyydettiin miettimään oppilaitoksen ja yrityksen tarpeita ja resursseja, sekä pohtimaan konkreettisia tapoja tehdä yhteistyötä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Työelämätreffit voi toteuttaa kuka tahansa oppilaitoksen, tai työelämän edustaja.

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Työelämätreffien yhteistyökumppaniksi soveltuvat kaikki työelämän edustajat.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Tapahtuman järjestäminen vaati ennakolta työelämän edustajien tavoittamisen ja kutsumisen. Lisäksi tapahtumaan pyydettiin puhujia, varattiin tila ja järjestettiin tarjoilut.

Tunne Työ -hankkeen työelämätreffeillä osallistujille tarjottiin kahvit ja välipalaa. Lisäkustannuksia tuli tilan vuokraamisesta, mutta työelämätreffit onnistuvat myös lukion omissa tiloissa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Tapahtumassa työelämän ja oppilaitosten edustajat tapasivat kerralla useita mahdollisia yhteistyökumppaneita, kuulivat yhteistyön järjestämisestä ja saivat innostusta toimia yhteistyössä. Yhteistyökumppanien hyöty oppilaitosyhteistyössä riippuu yhteistyökumppanien tarpeista – Tunne Työ -hankkeen työelämätreffeillä yhteistyökumppanit saivat sovittua yhteistyömuotoja joiden avulla he mm. saivat rekrytoitua nuoria kesätöihin.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan vakiinnuttaminen oppilaitosten omaksi tai usean oppilaitoksen vakituiseksi yhteistyömuodoksi edellyttää oppilaitoksissa vastuuhenkilöiden sopimista tai esim. työelämätiimiä, jonka vastuulla vuosittaisten treffien järjestäminen on.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Keskiverto

Mallin toteuttaminen on nopeaa; tapahtuman kesto n. 2h. Tapahtuman ennakkovalmistelut saattavat kuitenkin vaatia aikaa. Tapahtuman kutsujen lähettäminen ja yhteistyökumppanien etsintä on hyvä aloittaa noin kuukausi ennen tapahtumaa. Tapahtuman kutsuja kannattaa levittää oppilaitosten kontaktien, sekä opetushenkilöstön omien verkostojen kautta.

Tunne Työ -suunnittele ura -hanke (2017-2019)

piritta.ekroth@hel.fi

Kuvaus

Tunne Työ – suunnittele ura -hanke järjesti hankkeessa mukana oleville oppilaitoksille ja työelämän edustajille työelämätreffit. Työelämätreffit järjestettiin Espoon lukioiden kesätyömessujen yhteyteen ja treffeille pyydettiin kesätyömessujen yhteistyökumppaneita. Työelämätreffeille saapui opettajia Helsingin, Espoon ja Vantaan lukioista, sekä edustajat kuudesta eri yrityksestä. Tapahtumassa oli kaksi puheenvuoroa: aluksi nuori myyntipäällikkö kertoi omasta työurastaan ja lukion tarjoamista työelämämahdollisuuksista. Toinen puhuja saapui yrityksestä, jossa on jo pitkään toteutettu oppilaitosyhteistyötä. Inspiroivien puheenvuorojen jälkeen järjestettiin pikatreffit,  jossa lukioiden edustajat liikkuivat ryhmissä yritysten edustajien luota toiselle. Aikaa pikadeiteillä oli 7min, jonka aikana osallistujia pyydettiin miettimään oppilaitoksen ja yrityksen tarpeita ja resursseja, sekä pohtimaan konkreettisia tapoja tehdä yhteistyötä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Työelämätreffit voi toteuttaa kuka tahansa oppilaitoksen, tai työelämän edustaja.

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Työelämätreffien yhteistyökumppaniksi soveltuvat kaikki työelämän edustajat.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Tapahtuman järjestäminen vaati ennakolta työelämän edustajien tavoittamisen ja kutsumisen. Lisäksi tapahtumaan pyydettiin puhujia, varattiin tila ja järjestettiin tarjoilut.

Tunne Työ -hankkeen työelämätreffeillä osallistujille tarjottiin kahvit ja välipalaa. Lisäkustannuksia tuli tilan vuokraamisesta, mutta työelämätreffit onnistuvat myös lukion omissa tiloissa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Tapahtumassa työelämän ja oppilaitosten edustajat tapasivat kerralla useita mahdollisia yhteistyökumppaneita, kuulivat yhteistyön järjestämisestä ja saivat innostusta toimia yhteistyössä. Yhteistyökumppanien hyöty oppilaitosyhteistyössä riippuu yhteistyökumppanien tarpeista – Tunne Työ -hankkeen työelämätreffeillä yhteistyökumppanit saivat sovittua yhteistyömuotoja joiden avulla he mm. saivat rekrytoitua nuoria kesätöihin.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan vakiinnuttaminen oppilaitosten omaksi tai usean oppilaitoksen vakituiseksi yhteistyömuodoksi edellyttää oppilaitoksissa vastuuhenkilöiden sopimista tai esim. työelämätiimiä, jonka vastuulla vuosittaisten treffien järjestäminen on.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Tunne Työ -suunnittele ura -hanke (2017-2019)

piritta.ekroth@hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Keskiverto

Mallin toteuttaminen on nopeaa; tapahtuman kesto n. 2h. Tapahtuman ennakkovalmistelut saattavat kuitenkin vaatia aikaa. Tapahtuman kutsujen lähettäminen ja yhteistyökumppanien etsintä on hyvä aloittaa noin kuukausi ennen tapahtumaa. Tapahtuman kutsuja kannattaa levittää oppilaitosten kontaktien, sekä opetushenkilöstön omien verkostojen kautta.