Espoonlahden lukiossa käynnistettiin liikuntatutortoiminta, johon kuului myös työelämätaitojen harjoittelua. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Espoonlahden lukiossa aloitettiin syksyllä 2017 liikuntatutortoiminta, jonka puitteissa opiskelijat saivat harjoitella erilaisia työelämätaitoja. Toimintaa järjestettiin pitkin lukuvuotta tarpeen mukaan.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja opiskelijahuolto
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluna opettaja tutustui muiden lukioiden vastaavaan toimintaan, ts. teki taustatyötä. Tietokoneita tarvittiin mm. tiedon ja materiaalien etsimiseen, kyselyjen tekemiseen ja tietojen koontiin.

Toiminta tapahtui osittain oppituntien aikaan, mistä aiheutui poissaoloja ko. opiskelijoille (n. 10 opiskelijaa). Toiminta lisäsi koko lukion yhteisöllistä toimintaa ja lukioarjen toiminnallisuutta.

Mallin toteuttamisesta tulee huomioida mahdolliset osallistumismaksut ja lisäkulut materiaalihankinnoista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat pitivät yhteyttä eri yrityksiin, harjoittelivat erilaisten kyselyjen tekemistä ja tietojen koontia, kartoittivat tarvittavia välineitä, ohjasivat toisia opiskelijoita, suunnittelivat toiminnan vuosikelloa jne.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Opiskelijoiden panos toimintakulttuurin muutoksessa on merkittävä.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Keskiverto

Tapaamisiin ja tiedottamiseen kului melko paljon aikaa, mutta toiminta oli myös kausittaista.

Toiminta kannattaa jakaa koko lukuvuodelle.

Espoonlahden lukio

Kuvaus

Espoonlahden lukiossa aloitettiin syksyllä 2017 liikuntatutortoiminta, jonka puitteissa opiskelijat saivat harjoitella erilaisia työelämätaitoja. Toimintaa järjestettiin pitkin lukuvuotta tarpeen mukaan.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja opiskelijahuolto
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluna opettaja tutustui muiden lukioiden vastaavaan toimintaan, ts. teki taustatyötä. Tietokoneita tarvittiin mm. tiedon ja materiaalien etsimiseen, kyselyjen tekemiseen ja tietojen koontiin.

Toiminta tapahtui osittain oppituntien aikaan, mistä aiheutui poissaoloja ko. opiskelijoille (n. 10 opiskelijaa). Toiminta lisäsi koko lukion yhteisöllistä toimintaa ja lukioarjen toiminnallisuutta.

Mallin toteuttamisesta tulee huomioida mahdolliset osallistumismaksut ja lisäkulut materiaalihankinnoista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat pitivät yhteyttä eri yrityksiin, harjoittelivat erilaisten kyselyjen tekemistä ja tietojen koontia, kartoittivat tarvittavia välineitä, ohjasivat toisia opiskelijoita, suunnittelivat toiminnan vuosikelloa jne.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Opiskelijoiden panos toimintakulttuurin muutoksessa on merkittävä.

Ota yhteyttä

Espoonlahden lukio

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Keskiverto

Tapaamisiin ja tiedottamiseen kului melko paljon aikaa, mutta toiminta oli myös kausittaista.

Toiminta kannattaa jakaa koko lukuvuodelle.