Vuosaaren lukiossa harjoiteltiin työelämätaitoja osana PS9-kurssia. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Vuosaaren lukiossa harjoiteltiin työelämätaitoja osana psykologian kursseja. Teimme harjoituksia kuuntelemisessa, omien vahvuuksien tunnistamisessa, keskustelutaidoissa, omien arvojen ja tavoitteiden tunnistamisessa jne. Harjoituksissa käytimme toiminnallisia menetelmiä ja kirjoittamista.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja ja opiskelija
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin totettamiseen tarvittiin opettajan suunnittelua (harjoitusten suunnittelu, toteutus, palaute ja aikataulut).

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat toimivat aktiivisesti harjoituksissa, kirjoittivat, keskustelivat ja ottivat eri rooleja.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Työelämätaidot kytkeytyvät luonnollisesti mukaan PS9 kurssiin (Elämänhallinta ja vuorovaikutus). Toiminnan vakiinnuttamisessa avainasemassa on kurssin opettaja, joka haluaa ottaa nämä asiat osaksi kurssin toteutusta.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Harjoitusten suunnitteluun meni useita tunteja ja toteutukseen muutamia kurssitunteja

Toimintamalli toteutettiin kolmannessa jaksossa.

Saara Sahla, Vuosaaren lukio

saara.sahla@edu.hel.fi

Kuvaus

Vuosaaren lukiossa harjoiteltiin työelämätaitoja osana psykologian kursseja. Teimme harjoituksia kuuntelemisessa, omien vahvuuksien tunnistamisessa, keskustelutaidoissa, omien arvojen ja tavoitteiden tunnistamisessa jne. Harjoituksissa käytimme toiminnallisia menetelmiä ja kirjoittamista.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja ja opiskelija
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin totettamiseen tarvittiin opettajan suunnittelua (harjoitusten suunnittelu, toteutus, palaute ja aikataulut).

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat toimivat aktiivisesti harjoituksissa, kirjoittivat, keskustelivat ja ottivat eri rooleja.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Työelämätaidot kytkeytyvät luonnollisesti mukaan PS9 kurssiin (Elämänhallinta ja vuorovaikutus). Toiminnan vakiinnuttamisessa avainasemassa on kurssin opettaja, joka haluaa ottaa nämä asiat osaksi kurssin toteutusta.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Saara Sahla, Vuosaaren lukio

saara.sahla@edu.hel.fi

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Harjoitusten suunnitteluun meni useita tunteja ja toteutukseen muutamia kurssitunteja

Toimintamalli toteutettiin kolmannessa jaksossa.