Helsingin kielilukiossa työelämäyhteistyön mallit koottiin yhteen lukiolaisen työelämäpoluksi. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Tavoitteellisuus

Helsingin kielilukion työelämäyhteistyön mallit koottiin yhteen lukiolaisen työelämäpoluksi. Työelämätiimi kokosi keväällä 2019 Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeessa kehitetyt ja aiemmin kehitetyt mallit opiskelijan näkökulmasta eteneväksi poluksi. Näin työelämäyhteistyöstä muodostui selkeä kokonaiskuva ja strategia.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja lukiokoulutuksen järjestäjä
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Työelämäpolun laatimiseksi kartoitettiin hankkeen aikana ja ennen sitä kehitettyjä malleja työelämätiimin jäseniltä, rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta. Opettaja Marko Särkilahti laati niistä visuaalisen yhteenvedon PowerPoint-esitykseksi. Työelämäpolkua esiteltiin myös hanketoimijoille, jolloin siitä saatiin arvokasta ulkopuolista palautetta.

Työelämäpolku esiteltiin opettajainkokouksessa, jolloin opettajat pääsivät ottamaan siihen kantaa. Työelämäpolku kuvaa Helsingin kielilukion työelämäyhteistyön käytänteitä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Työelämäpolun tavoitteena oli, että opiskelijat pääsevät pohtimaan jatko-opinto- ja uramahdollisuuksiaan säännöllisin väliajoin lukion aikana. Opiskelijat kommentoivat yksittäisiä yhteistyön malleja eri tilanteissa, mutta jatkossa koko työelämäpolkuun kannattaa pyytää opiskelijoiden näkemyksiä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Työelämäpolku esiteltiin opettajainkokouksessa, jossa se hyväksyttiin. Työelämäyhteistyön mallit kirjoitettiin ja kirjoitetaan jatkossakin lukion lukuvuosisuunnitelmaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Lukukausi, Muu, Keskiverto

Työelämäpolkua koottiin noin 6 kuukautta ja arviolta se kesti noin 20 tuntia.

Työelämäpolku laadittiin lukuvuoden 2018-2019 aikana ja sen tekemiseen kannattikin varata reilusti aikaa, jotta se ehti rauhassa kypsyä.

Marko Särkilahti, Anne Isotalo, Milja Mantere, Kaija Kumpukallio ja monet muut lukiomme opettajat, Helsingin kielilukio

Kuvaus

Helsingin kielilukion työelämäyhteistyön mallit koottiin yhteen lukiolaisen työelämäpoluksi. Työelämätiimi kokosi keväällä 2019 Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeessa kehitetyt ja aiemmin kehitetyt mallit opiskelijan näkökulmasta eteneväksi poluksi. Näin työelämäyhteistyöstä muodostui selkeä kokonaiskuva ja strategia.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja lukiokoulutuksen järjestäjä
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Työelämäpolun laatimiseksi kartoitettiin hankkeen aikana ja ennen sitä kehitettyjä malleja työelämätiimin jäseniltä, rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta. Opettaja Marko Särkilahti laati niistä visuaalisen yhteenvedon PowerPoint-esitykseksi. Työelämäpolkua esiteltiin myös hanketoimijoille, jolloin siitä saatiin arvokasta ulkopuolista palautetta.

Työelämäpolku esiteltiin opettajainkokouksessa, jolloin opettajat pääsivät ottamaan siihen kantaa. Työelämäpolku kuvaa Helsingin kielilukion työelämäyhteistyön käytänteitä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Työelämäpolun tavoitteena oli, että opiskelijat pääsevät pohtimaan jatko-opinto- ja uramahdollisuuksiaan säännöllisin väliajoin lukion aikana. Opiskelijat kommentoivat yksittäisiä yhteistyön malleja eri tilanteissa, mutta jatkossa koko työelämäpolkuun kannattaa pyytää opiskelijoiden näkemyksiä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Työelämäpolku esiteltiin opettajainkokouksessa, jossa se hyväksyttiin. Työelämäyhteistyön mallit kirjoitettiin ja kirjoitetaan jatkossakin lukion lukuvuosisuunnitelmaan.

Ota yhteyttä

Marko Särkilahti, Anne Isotalo, Milja Mantere, Kaija Kumpukallio ja monet muut lukiomme opettajat, Helsingin kielilukio

Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Lukukausi, Muu, Keskiverto

Työelämäpolkua koottiin noin 6 kuukautta ja arviolta se kesti noin 20 tuntia.

Työelämäpolku laadittiin lukuvuoden 2018-2019 aikana ja sen tekemiseen kannattikin varata reilusti aikaa, jotta se ehti rauhassa kypsyä.