Etu-Töölön lukiossa pilotoitiin työelämäpassia, jossa opiskelija sai pisteitä eri työelämään liittyvistä tehtävistä. Kun opiskelijalla oli kasassa tarvittava määrä pisteitä, hän sai passista kurssin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Etu-Töölön lukiossa toteutettiin malli jonka avulla opiskelijoiden työelämän tuntemusta voitiin hyödyntää osana opiskelijan opintoja. Mallin tarkoituksena oli kerätä selkeästi nähtäväksi paketiksi opiskelijoiden työelämässä hankkimia tietoja ja taitoja. Samalla opiskelijoita pyrittiin kannustamaan mainittujen taitojen hankkimiseen ja jo opittujen asioiden analysointiin. Mallin toteuttivat Tunne työ-hankkeeseen osallistuneet opettajat. Malli jalkautettiin infotilaisuuksilla ja työpajoilla. Työelämäpassi oli kokonaisuudessaan sähköinen ja toimi pääsääntöisesti yhden opettajan ylläpitämänä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja lukiokoulutuksen järjestäjä
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamiseen tarvittiin yhteistyötä erityisesti oppilaanohjauksen puolelta sekä tietenkin oppilaitoksen johdon tuki. Toteuttamiseen vaaditut resurssit olivat suunnitteluun käytetyn ajan lisäksi varsin vähäiset. Infotilaisuuden lisäksi mallia on esitelty muutamassa työpajassa ja pidetty esillä mm. ryhmänohjauksen yhteydessä. Tekemiseen riittivät käyttöön annetut kannettavat tietokoneet. Työelämäpassille tehtiin myös esittelyvideo, jonka tekemiseen vaadittiin kamera ja hieman avustajia.

Mallin toteuttamisella oli minimaalinen vaikutus muiden aineiden opettajiin. Mallin esittely tapahtui mallin kehittäjien toimesta, ja tietoa jaettiin valmiiden RO-tiedotteiden kautta. Muutenkin mallin esittely pyrittiin sijoittamaan jo ennalta sovittujen tapahtumien yhteyteen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat dokumentoivat omaa tutustumistaan työelämään.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii aktiivista tiedottamista ja vastuuhenkilön nimeämistä.

Tutustu lisää

Työelämäpassin omat sivut

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Muu, Keskiverto

Työelämäpassin suunnitteluun ja toteutukseen kului aikaa joitakin kymmeniä tunteja.

Passi on hyvä esitellä ainakin kahdesti vuodessa. Syksyllä taloon tuleville uusille opiskelijoille ja keväisin ennen kesälomien alkua kaikille, jotta mahdollinen kesätyö huomioidaan.

Jenni Korte ja Sami Lauri, Etu-Töölön lukio

sami.lauri@edu.hel.fi

Kuvaus

Etu-Töölön lukiossa toteutettiin malli jonka avulla opiskelijoiden työelämän tuntemusta voitiin hyödyntää osana opiskelijan opintoja. Mallin tarkoituksena oli kerätä selkeästi nähtäväksi paketiksi opiskelijoiden työelämässä hankkimia tietoja ja taitoja. Samalla opiskelijoita pyrittiin kannustamaan mainittujen taitojen hankkimiseen ja jo opittujen asioiden analysointiin. Mallin toteuttivat Tunne työ-hankkeeseen osallistuneet opettajat. Malli jalkautettiin infotilaisuuksilla ja työpajoilla. Työelämäpassi oli kokonaisuudessaan sähköinen ja toimi pääsääntöisesti yhden opettajan ylläpitämänä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja lukiokoulutuksen järjestäjä
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamiseen tarvittiin yhteistyötä erityisesti oppilaanohjauksen puolelta sekä tietenkin oppilaitoksen johdon tuki. Toteuttamiseen vaaditut resurssit olivat suunnitteluun käytetyn ajan lisäksi varsin vähäiset. Infotilaisuuden lisäksi mallia on esitelty muutamassa työpajassa ja pidetty esillä mm. ryhmänohjauksen yhteydessä. Tekemiseen riittivät käyttöön annetut kannettavat tietokoneet. Työelämäpassille tehtiin myös esittelyvideo, jonka tekemiseen vaadittiin kamera ja hieman avustajia.

Mallin toteuttamisella oli minimaalinen vaikutus muiden aineiden opettajiin. Mallin esittely tapahtui mallin kehittäjien toimesta, ja tietoa jaettiin valmiiden RO-tiedotteiden kautta. Muutenkin mallin esittely pyrittiin sijoittamaan jo ennalta sovittujen tapahtumien yhteyteen.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat dokumentoivat omaa tutustumistaan työelämään.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii aktiivista tiedottamista ja vastuuhenkilön nimeämistä.

Tutustu lisää

Työelämäpassin omat sivut

Ota yhteyttä

Jenni Korte ja Sami Lauri, Etu-Töölön lukio

sami.lauri@edu.hel.fi

Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Muu, Keskiverto

Työelämäpassin suunnitteluun ja toteutukseen kului aikaa joitakin kymmeniä tunteja.

Passi on hyvä esitellä ainakin kahdesti vuodessa. Syksyllä taloon tuleville uusille opiskelijoille ja keväisin ennen kesälomien alkua kaikille, jotta mahdollinen kesätyö huomioidaan.