Vaskivuoren lukiossa toteutettiin työelämäpäivä, johon kuului luento ja työelämärasteja. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Vaskivuoren lukiossa toteutettiin neljännessä jaksossa työelämäpäivä, johon osallistui ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat. Päivä alkoi luennolla, jossa puhui lukion alumni. Tämän jälkeen seuraavalla oppitunnilla oli vuorossa työelämärasteja. Rasteja oli yhteensä neljä, joista yksi oli ruokailu. Jokainen opiskelija kiersi siis kolme työelämärastia ja kävi ruokailemassa. Opiskelijoille oli tehty ennakkoon kurssitarjotin tapahtumasta ja he olivat valinneet sieltä ne rastit, joille halusivat osallistua. Rasteja piti etukäteen hankitut työelämävieraat, joiden lisäksi jokaisella rastilla oli mukana opettaja. Myös opettajat saivat kiertää kolmella työelämärastilla, eli he eivät olleet koko aikaa samalla rastilla.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Aloitusluennon puhujaksi sopii oikeastaan kuka tahansa, joka osaa innostaa opiskelijoita. Vaskivuoren lukiossa aloitusluennon puhuja on yleensä ollut alumni. Työelämävieraiksi sopii eri alojen ammattilaiset.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamista varten täytyi hankkia työelämävieraat, sekä organisoida koko päivän kulku. Opiskelijoita varten tuli tehdä kurssitarjotin, josta he valitsivat rastit, joille halusivat osallistua. Opettajille täytyi tehdä oma aikataulu, sillä myös he kiersivät rastilta toiselle.

Työelämäpäivän aikaan ei ollut normaalia opetusta. Työelämärasteille tuli mukaan ne opettajat, joilla olisi ollut sillä palkilla opetusta. Lisäksi opettajien mahdollisiin poissaoloihin varauduttiin muutamalla ns. ”reserviopettajalla”, jotka olivat valmiina ottamaan poissa olevien opettajien ryhmät.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset vieraista koituvat kulut (palkkiot, lounaat ja kahvit).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valitsivat itse kurssitarjottimesta, mille rasteille halusivat osallistua. Lisäksi nuorilta kysyttiin palautetta päivästä sen jälkeen. Nämä palautteet pyritään huomioimaan seuraavaa vuotta suunniteltaessa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Työelämävieraat pitivät kolme samansisältöistä rastia, minkä lisäksi he osallistuivat neljännelle rastille, jossa tarjottiin ruoka heille. Vieraat ovat kokeneet tärkeäksi kertoa nuorille työelämästä, joten osallistumista perustellaan usein ns. yhteiskuntavastuulla.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Tärkeää on samojen henkilöiden mukanaolo, jotta saadaan jatkuvuutta aikaan. Näillä henkilöillä tulee olla innostusta ja motivaatiota mallin toteuttamiseen. Myös tiimin merkitys on suuri: työelämäpäivä on liian suuri kokonaisuus yhden henkilön suunniteltavaksi ja toteutettavaksi muun työn ohessa. Myös johdon tuki on tärkeää.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Malli toteutettiin neljännessä jaksossa. Päivä oli helpompi organisoida, kun abit olivat poissa ja käytettävissä oli ylimääräisiä luokkahuoneita.

Jonna Rinkiö, Vaskivuoren lukio

Kuvaus

Vaskivuoren lukiossa toteutettiin neljännessä jaksossa työelämäpäivä, johon osallistui ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat. Päivä alkoi luennolla, jossa puhui lukion alumni. Tämän jälkeen seuraavalla oppitunnilla oli vuorossa työelämärasteja. Rasteja oli yhteensä neljä, joista yksi oli ruokailu. Jokainen opiskelija kiersi siis kolme työelämärastia ja kävi ruokailemassa. Opiskelijoille oli tehty ennakkoon kurssitarjotin tapahtumasta ja he olivat valinneet sieltä ne rastit, joille halusivat osallistua. Rasteja piti etukäteen hankitut työelämävieraat, joiden lisäksi jokaisella rastilla oli mukana opettaja. Myös opettajat saivat kiertää kolmella työelämärastilla, eli he eivät olleet koko aikaa samalla rastilla.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Aloitusluennon puhujaksi sopii oikeastaan kuka tahansa, joka osaa innostaa opiskelijoita. Vaskivuoren lukiossa aloitusluennon puhuja on yleensä ollut alumni. Työelämävieraiksi sopii eri alojen ammattilaiset.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamista varten täytyi hankkia työelämävieraat, sekä organisoida koko päivän kulku. Opiskelijoita varten tuli tehdä kurssitarjotin, josta he valitsivat rastit, joille halusivat osallistua. Opettajille täytyi tehdä oma aikataulu, sillä myös he kiersivät rastilta toiselle.

Työelämäpäivän aikaan ei ollut normaalia opetusta. Työelämärasteille tuli mukaan ne opettajat, joilla olisi ollut sillä palkilla opetusta. Lisäksi opettajien mahdollisiin poissaoloihin varauduttiin muutamalla ns. ”reserviopettajalla”, jotka olivat valmiina ottamaan poissa olevien opettajien ryhmät.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset vieraista koituvat kulut (palkkiot, lounaat ja kahvit).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valitsivat itse kurssitarjottimesta, mille rasteille halusivat osallistua. Lisäksi nuorilta kysyttiin palautetta päivästä sen jälkeen. Nämä palautteet pyritään huomioimaan seuraavaa vuotta suunniteltaessa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Työelämävieraat pitivät kolme samansisältöistä rastia, minkä lisäksi he osallistuivat neljännelle rastille, jossa tarjottiin ruoka heille. Vieraat ovat kokeneet tärkeäksi kertoa nuorille työelämästä, joten osallistumista perustellaan usein ns. yhteiskuntavastuulla.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Tärkeää on samojen henkilöiden mukanaolo, jotta saadaan jatkuvuutta aikaan. Näillä henkilöillä tulee olla innostusta ja motivaatiota mallin toteuttamiseen. Myös tiimin merkitys on suuri: työelämäpäivä on liian suuri kokonaisuus yhden henkilön suunniteltavaksi ja toteutettavaksi muun työn ohessa. Myös johdon tuki on tärkeää.

Ota yhteyttä

Jonna Rinkiö, Vaskivuoren lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Malli toteutettiin neljännessä jaksossa. Päivä oli helpompi organisoida, kun abit olivat poissa ja käytettävissä oli ylimääräisiä luokkahuoneita.