Tikkurilan lukiossa järjestettiin työelämäpäivä lukion toisluokkalaisille. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Tikkurilan lukiossa toteutettiin työelämäpäivä lukion toisluokkalaisille. Päivän kulkuun annettiin kaksi vaihtoehtoa. Koulun järjestämässä vaihtoehdossa päivä aloitettiin työelämään liittyvällä luennolla. Tämän jälkeen syötiin lounas koululla, jonka jälkeen jalkauduttiin yritysvierailuille, joka pääsääntöisesti oli yritysesittely yrityksen tiloissa. Yritysvierailut toteutettiin n. 20 opiskelijan ryhmissä ja lisäksi jokaiseen yritykseen lähti mukaan yksi vastuuopettaja. Koulu järjesti n. 16-18 yritysvierailukohdevaihtoehtoa, joista opiskelijat valitsivat yhden etukäteen ilmoittautumalla. Toinen vaihtoehto työelämäpäivän toteuttamiseen oli opiskelijoiden itse järjestämä päivä. Tällöin opiskelijat etsivät itse heitä kiinnostavan yrityksen ja viettivät siellä joko puolikkaan tai koko päivän. Jos opiskelijat viettivät yrityksessä puolikkaan päivän, he osallistuivat aamun luennolle. Näiden kahden vaihtoehdon lisäksi myös huoltajille annettiin mahdollisuus tarjota vierailupaikka.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Sekä luennoitsijan että yritysvierailukohteiden tulisi olla sellaisia, jotka kiinnostavat nuoria. Luennoitsijana voidaan käyttää myös alumneja. Yritysvierailukohteiden toimialoilla ei sinänsä ole muuta väliä, kuin että yritykset edustaisivat monipuolisesti eri aloja. Yhteistyökumppanina voi käyttää myös esimerkiksi vanhempia tai jotakin järjestöä, jolloin näiden tehtävänä on auttaa etsimään yritysvierailukohteita tai luennoitsijoita.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Luento ja yritysvierailut, sekä logistiikka päivän aikana, täytyi suunnitella etukäteen.

Toimintamallin aikaan koulussa ei ollut normaalin lukujärjestyksen mukaista opetusta.

Mallin toteuttamisesta tulee ottaa huomioon mahdolliset lisäkustannukset luennoitsijoista ja matkoista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valitsivat yritysvierailukohteen oman mielenkiinnonkohteidensa mukaisesti. Mikäli opiskelija järjesti itselleen oman työelämäpäivän, sen pystyi suorittamaan esim. varjostamalla. Sekä koulun järjestämästä että opiskelijan itse järjestämästä työelämäpäivästä tuli tehdä reflektoiva tehtävä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yritysyhteistyökumppaneiden tehtävänä on organisoida yritysvierailu. Yritykset voivat saada yhteistyöltä esimerkiksi näkyvyyttä, apua johonkin yritykseen liittyvään asiaan (kuten mielipiteitä uudesta tuotteesta) ja työvoimaa. Lisäksi sekä luennoitsijalle että yritysyhteistyökumppaneille lähetetään kiitosviesti tapahtuman jälkeen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisessa tärkeää on, että koululla on selkeät rakenteet ja tieto kulkee eri osapuolten välillä hyvin. Jaettu vastuu siitä, kuka huolehtii kenenkin yhteyshenkilön kontaktoinnista vähentää yhdelle opettajalle kasaantuvaa työmäärää. Yhteyshenkilöiden ollessa aina samat saadaan myös jatkuvuutta. Juurruttamisessa auttaa myös ennakointi, huolellinen suunnittelu ja tapahtuman merkitseminen kalenteriin jo ennakkoon. Teemapäivät on hyvä olla koko koululle samaan aikaan, jolloin poikkeusaikataulut koskettavat kaikkia. Toimintaa on myös järkevää tarkastella ja kehittää jokaisen kerran jälkeen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Tapahtuman suunnittelu aloitettiin tammi-helmikuun vaihteessa, kun varsinainen toteutuspäivä oli huhtikuussa. Huhtikuussa käytettävissä olevaa tilaa oli enemmän, sillä abit olivat jo lähteneet pois koulusta. Samaan aikaan toteutettiin myös lukion ekaluokkalaisille oma teemapäivä, jolloin poikkeusaikataulut koskettivat koko koulua. Ajankohdassa tulee myös ottaa huomioon yrityselämä; ajankohdan tulee olla myös heille sopiva (esim. pääsiäisviikko tai pääsiäisen jälkeinen viikko voi olla hankalaa heille).

Nanna Oinonen, Tikkurilan lukio

Kuvaus

Tikkurilan lukiossa toteutettiin työelämäpäivä lukion toisluokkalaisille. Päivän kulkuun annettiin kaksi vaihtoehtoa. Koulun järjestämässä vaihtoehdossa päivä aloitettiin työelämään liittyvällä luennolla. Tämän jälkeen syötiin lounas koululla, jonka jälkeen jalkauduttiin yritysvierailuille, joka pääsääntöisesti oli yritysesittely yrityksen tiloissa. Yritysvierailut toteutettiin n. 20 opiskelijan ryhmissä ja lisäksi jokaiseen yritykseen lähti mukaan yksi vastuuopettaja. Koulu järjesti n. 16-18 yritysvierailukohdevaihtoehtoa, joista opiskelijat valitsivat yhden etukäteen ilmoittautumalla. Toinen vaihtoehto työelämäpäivän toteuttamiseen oli opiskelijoiden itse järjestämä päivä. Tällöin opiskelijat etsivät itse heitä kiinnostavan yrityksen ja viettivät siellä joko puolikkaan tai koko päivän. Jos opiskelijat viettivät yrityksessä puolikkaan päivän, he osallistuivat aamun luennolle. Näiden kahden vaihtoehdon lisäksi myös huoltajille annettiin mahdollisuus tarjota vierailupaikka.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Sekä luennoitsijan että yritysvierailukohteiden tulisi olla sellaisia, jotka kiinnostavat nuoria. Luennoitsijana voidaan käyttää myös alumneja. Yritysvierailukohteiden toimialoilla ei sinänsä ole muuta väliä, kuin että yritykset edustaisivat monipuolisesti eri aloja. Yhteistyökumppanina voi käyttää myös esimerkiksi vanhempia tai jotakin järjestöä, jolloin näiden tehtävänä on auttaa etsimään yritysvierailukohteita tai luennoitsijoita.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Luento ja yritysvierailut, sekä logistiikka päivän aikana, täytyi suunnitella etukäteen.

Toimintamallin aikaan koulussa ei ollut normaalin lukujärjestyksen mukaista opetusta.

Mallin toteuttamisesta tulee ottaa huomioon mahdolliset lisäkustannukset luennoitsijoista ja matkoista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valitsivat yritysvierailukohteen oman mielenkiinnonkohteidensa mukaisesti. Mikäli opiskelija järjesti itselleen oman työelämäpäivän, sen pystyi suorittamaan esim. varjostamalla. Sekä koulun järjestämästä että opiskelijan itse järjestämästä työelämäpäivästä tuli tehdä reflektoiva tehtävä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yritysyhteistyökumppaneiden tehtävänä on organisoida yritysvierailu. Yritykset voivat saada yhteistyöltä esimerkiksi näkyvyyttä, apua johonkin yritykseen liittyvään asiaan (kuten mielipiteitä uudesta tuotteesta) ja työvoimaa. Lisäksi sekä luennoitsijalle että yritysyhteistyökumppaneille lähetetään kiitosviesti tapahtuman jälkeen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisessa tärkeää on, että koululla on selkeät rakenteet ja tieto kulkee eri osapuolten välillä hyvin. Jaettu vastuu siitä, kuka huolehtii kenenkin yhteyshenkilön kontaktoinnista vähentää yhdelle opettajalle kasaantuvaa työmäärää. Yhteyshenkilöiden ollessa aina samat saadaan myös jatkuvuutta. Juurruttamisessa auttaa myös ennakointi, huolellinen suunnittelu ja tapahtuman merkitseminen kalenteriin jo ennakkoon. Teemapäivät on hyvä olla koko koululle samaan aikaan, jolloin poikkeusaikataulut koskettavat kaikkia. Toimintaa on myös järkevää tarkastella ja kehittää jokaisen kerran jälkeen.

Ota yhteyttä

Nanna Oinonen, Tikkurilan lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Tapahtuman suunnittelu aloitettiin tammi-helmikuun vaihteessa, kun varsinainen toteutuspäivä oli huhtikuussa. Huhtikuussa käytettävissä olevaa tilaa oli enemmän, sillä abit olivat jo lähteneet pois koulusta. Samaan aikaan toteutettiin myös lukion ekaluokkalaisille oma teemapäivä, jolloin poikkeusaikataulut koskettivat koko koulua. Ajankohdassa tulee myös ottaa huomioon yrityselämä; ajankohdan tulee olla myös heille sopiva (esim. pääsiäisviikko tai pääsiäisen jälkeinen viikko voi olla hankalaa heille).