Lukion taloustieiden kursseilla huomioitiin työelämälähtöisyys, liittämällä kurssien ohjelmaan yhteistyökumppaneiden vierailuja. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Kimpisen lukiossa toteutettiin useita vierailuita Henkilökohtaisen talouden ABC-kurssin (YH06) ja Yrittäjyyden perusteet-kurssin (YH05) yhteydessä lukuvuonna 2018-2019. Vierailuita toteutettiin koulussa ja sen ulkopuolella. Vieraat edustivat pääasiassa eri alojen yrityksiä (esim. mainostoimisto, elintarvikeala, pankit, vakuutusala). Lisäksi joukossa oli muun muassa velkaneuvoja ja ulosottomies.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Eri alojen yritykset, julkinen sektori (esim. oikeusministeriö) ja järjestötoimijat (esim. Martat, TakuuSäätiö)

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttaminen vaati kontaktin ottamista vieraisiin ja vierailun ajankohdasta ja ohjelmasta sopimista. Kouluvierailuita varten vieraat tarvitsivat tietokoneen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan, koska vierailut toteutettiin kurssin omien oppituntien puitteissa.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi kuljetuksista ja kulukorvauksista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat esittivät toiveita vierailuiden suhteen, miettivät heille kysymyksiä, osallistuivat itse vierailulle ja kirjoittivat niistä oppimispäiväkirjoihinsa. Työelämävieraiden lisääminen kurssiohjelmaan  lisää uratietoutta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani vastaa asiantuntijavierailun sisällöstä. Yhteistyökumppani pääsee hyödyntämään asiaosaamistaan, edistämään omalta osaltaan lukiolaisten uratietoutta ja hyödyllisiä arjen taitoja esim. taloudenhallintaan liittyen. Lisäksi hän saa mainosta edustamalleen organisaatiolle ja pääsee kurkistamaan opiskeluun nykylukiossa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli pyritään toteuttamaan oppilaitoksessa lukuvuosittain tai mainostamaan toteutustapaa muidenkin aineiden ja kurssien opettajille. Juurruttaminen vaati mallin esilletuomista työyhteisön keskuudessa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Jakso, Keskiverto

Vierailuihin koskeva suunnittelu- ja järjestelytyö vei noin 3 tuntia. Itse malli toteutettiin lukion jakson (noin 7 viikkoa) puitteissa.
Mallin voi toteuttaa mihin aikaan vain lukuvuotta tahansa.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kimpisen lukiossa toteutettiin useita vierailuita Henkilökohtaisen talouden ABC-kurssin (YH06) ja Yrittäjyyden perusteet-kurssin (YH05) yhteydessä lukuvuonna 2018-2019. Vierailuita toteutettiin koulussa ja sen ulkopuolella. Vieraat edustivat pääasiassa eri alojen yrityksiä (esim. mainostoimisto, elintarvikeala, pankit, vakuutusala). Lisäksi joukossa oli muun muassa velkaneuvoja ja ulosottomies.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Eri alojen yritykset, julkinen sektori (esim. oikeusministeriö) ja järjestötoimijat (esim. Martat, TakuuSäätiö)

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttaminen vaati kontaktin ottamista vieraisiin ja vierailun ajankohdasta ja ohjelmasta sopimista. Kouluvierailuita varten vieraat tarvitsivat tietokoneen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan, koska vierailut toteutettiin kurssin omien oppituntien puitteissa.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi kuljetuksista ja kulukorvauksista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat esittivät toiveita vierailuiden suhteen, miettivät heille kysymyksiä, osallistuivat itse vierailulle ja kirjoittivat niistä oppimispäiväkirjoihinsa. Työelämävieraiden lisääminen kurssiohjelmaan  lisää uratietoutta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani vastaa asiantuntijavierailun sisällöstä. Yhteistyökumppani pääsee hyödyntämään asiaosaamistaan, edistämään omalta osaltaan lukiolaisten uratietoutta ja hyödyllisiä arjen taitoja esim. taloudenhallintaan liittyen. Lisäksi hän saa mainosta edustamalleen organisaatiolle ja pääsee kurkistamaan opiskeluun nykylukiossa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli pyritään toteuttamaan oppilaitoksessa lukuvuosittain tai mainostamaan toteutustapaa muidenkin aineiden ja kurssien opettajille. Juurruttaminen vaati mallin esilletuomista työyhteisön keskuudessa.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Jakso, Keskiverto

Vierailuihin koskeva suunnittelu- ja järjestelytyö vei noin 3 tuntia. Itse malli toteutettiin lukion jakson (noin 7 viikkoa) puitteissa.
Mallin voi toteuttaa mihin aikaan vain lukuvuotta tahansa.