Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille toteutettiin erilainen kevätjuhla, jonka teemassa oli huomioitu työelämälähtöinen lähestymistapa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Aloitteellisuus

Kevätjuhla pidettiin lukion yhteistyökumppanin tilassa. Juhlan teemana oli bändi-ilta. Yhteistyökumppanina oli kulttuurialan yrittäjä, ja hän pääsi kertomaan opiskelijoille tilan ja yrityksen tarinaa. Bändeinä juhlassa esiintyivät opiskelijoiden oma bändi sekä lukion alumnin bändi. Alumni kertoi myös urastaan musiikkialan yrittäjänä. Koska juhlan ohjelma oli mielenkiintoinen, iltaan saatiin hyvin opiskelijoita mukaan. Illan yrittäjyystarinat olivat nuorista kiinnostavia.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kulttuuri- ja tapahtumatuotantoalan yritykset, muusikot ja bändit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteistyökumppani ja esiintyjät hankittiin etukäteen. Yhteistyökumppaneita ja alumnia pyydettiin lähettämään uratarinat opettajalle. Tapahtumaa rahoitettiin aineryhmäbudjeteista sekä hankkeen budjetista. Lukiossa järjestettiin etukäteen myös vapputempaus, jossa kerättiin rahaa.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi esiintyjien palkkioista ja tilavuokrasta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat mukana rahankeruutempauksen järjestämisessä ja tapahtuman ideoinnissa (opiskelijakunnan hallitus). Opiskelijoilta tuli myös toinen bändi mukaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit suunnittelivat ja toteuttivat juhlan ohjelman. Juhla tavoitti paljon opiskelijoita, se toi näkyvyyttä yritykselle. Yhteistyökumppanit saivat osallistumisestaan palkkion.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii yhteistä tahtotilaa, sillä tapahtuma saattaa vaatia myös rahallista panostusta.  Mikäli 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat osallistuvat keväällä yo-juhlaan, mallin toteuttaminen täytyy sovittaa muuhun tapahtumaan sopivaksi.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Vaativa

Mallin toteuttamiseen kului noin 20 tuntia. Tähän aikaan sisältyi rahoituksen hankinta, tapahtumien suunnittelu sekä itse vappu- ja kevätjuhlatapahtumat.
Malli toteutettiin kevätjuhlana, mutta sen pystyy sovittamaan muuhunkin iltatilaisuuteen.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Kevätjuhla pidettiin lukion yhteistyökumppanin tilassa. Juhlan teemana oli bändi-ilta. Yhteistyökumppanina oli kulttuurialan yrittäjä, ja hän pääsi kertomaan opiskelijoille tilan ja yrityksen tarinaa. Bändeinä juhlassa esiintyivät opiskelijoiden oma bändi sekä lukion alumnin bändi. Alumni kertoi myös urastaan musiikkialan yrittäjänä. Koska juhlan ohjelma oli mielenkiintoinen, iltaan saatiin hyvin opiskelijoita mukaan. Illan yrittäjyystarinat olivat nuorista kiinnostavia.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kulttuuri- ja tapahtumatuotantoalan yritykset, muusikot ja bändit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteistyökumppani ja esiintyjät hankittiin etukäteen. Yhteistyökumppaneita ja alumnia pyydettiin lähettämään uratarinat opettajalle. Tapahtumaa rahoitettiin aineryhmäbudjeteista sekä hankkeen budjetista. Lukiossa järjestettiin etukäteen myös vapputempaus, jossa kerättiin rahaa.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi esiintyjien palkkioista ja tilavuokrasta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat mukana rahankeruutempauksen järjestämisessä ja tapahtuman ideoinnissa (opiskelijakunnan hallitus). Opiskelijoilta tuli myös toinen bändi mukaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit suunnittelivat ja toteuttivat juhlan ohjelman. Juhla tavoitti paljon opiskelijoita, se toi näkyvyyttä yritykselle. Yhteistyökumppanit saivat osallistumisestaan palkkion.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii yhteistä tahtotilaa, sillä tapahtuma saattaa vaatia myös rahallista panostusta.  Mikäli 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat osallistuvat keväällä yo-juhlaan, mallin toteuttaminen täytyy sovittaa muuhun tapahtumaan sopivaksi.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luovuus
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Vaativa

Mallin toteuttamiseen kului noin 20 tuntia. Tähän aikaan sisältyi rahoituksen hankinta, tapahtumien suunnittelu sekä itse vappu- ja kevätjuhlatapahtumat.
Malli toteutettiin kevätjuhlana, mutta sen pystyy sovittamaan muuhunkin iltatilaisuuteen.