Ressun lukiossa toteutettiin työelämälähtöinen alumnivierailujen sarja. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Ressun lukiossa luotiin työelämälähtöinen alumnivierailujen sarja. Ajatuksena oli, että puhujat edustaisivat eri tieteenaloja, mutta olisivat kuitenkin kaikki saman lukion käyneitä. Heitä ohjeistettiin puhumaan erityisesti työelämästä ja siihen siirtymisestä lukion ja mahdollisten jatko-opintojen jälkeen. Alumnivierailuja oli neljä, (fyysikko, psykologi, elokuva-ohjaaja, muusikko) ja kukin puhuja antoi mukavan erilaisen näkemyksensä opiskelijoille. Tilaisuuksista kaksi toteutettiin niin, että osallistujia oli koko vuosikurssi (noin 200) ja kaksi toteutettiin kahdelle opetusryhmälle (noin 50 osallistujaa).

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja opiskelijakunta
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Eri alojen asiantuntijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen mallin toteuttamista alumnit tuli etsiä ja heihin tuli ottaa yhteyttä. Tässä auttoi aikaisemmin kehitettty malli ”Puhujapankki”.

Malli vaikutti oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä alumnivierailujen aikaan siihen osallistuvilla opetusryhmillä ei ollut normaalia opetusta.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset puhujien palkkiot.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina oli osallistua aktiivisesti, keskustella ja antaa palautetta. Toimintamallin kautta opiskelijat saivat uusia näkökulmia eri ammattialoihin ja työelämään siirtymiseen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli puhua lukiolaisille työelämään siirtymisestä.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Puhujien kontaktointi vei useita tunteja.

Toimintamallin voi toteuttaa missä tahansa vaiheessa lukuvuotta.

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Kuvaus

Ressun lukiossa luotiin työelämälähtöinen alumnivierailujen sarja. Ajatuksena oli, että puhujat edustaisivat eri tieteenaloja, mutta olisivat kuitenkin kaikki saman lukion käyneitä. Heitä ohjeistettiin puhumaan erityisesti työelämästä ja siihen siirtymisestä lukion ja mahdollisten jatko-opintojen jälkeen. Alumnivierailuja oli neljä, (fyysikko, psykologi, elokuva-ohjaaja, muusikko) ja kukin puhuja antoi mukavan erilaisen näkemyksensä opiskelijoille. Tilaisuuksista kaksi toteutettiin niin, että osallistujia oli koko vuosikurssi (noin 200) ja kaksi toteutettiin kahdelle opetusryhmälle (noin 50 osallistujaa).

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja opiskelijakunta
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Eri alojen asiantuntijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen mallin toteuttamista alumnit tuli etsiä ja heihin tuli ottaa yhteyttä. Tässä auttoi aikaisemmin kehitettty malli ”Puhujapankki”.

Malli vaikutti oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä alumnivierailujen aikaan siihen osallistuvilla opetusryhmillä ei ollut normaalia opetusta.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset puhujien palkkiot.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina oli osallistua aktiivisesti, keskustella ja antaa palautetta. Toimintamallin kautta opiskelijat saivat uusia näkökulmia eri ammattialoihin ja työelämään siirtymiseen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli puhua lukiolaisille työelämään siirtymisestä.

Ota yhteyttä

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Puhujien kontaktointi vei useita tunteja.

Toimintamallin voi toteuttaa missä tahansa vaiheessa lukuvuotta.