Kimpisen lukion opettaja otti tavoitteekseen saada työelämälähtöisyys keskeiseksi osaksi hänen opettamiaan kursseja. Kurssituunaus aloitettiin biologian kurssista. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen

Ideana oli lähteä tuunaamaan jostain opettamastani kurssista mahdollisimman työelämä-keskeistä ja vastuuttavaa kurssia. Valitsin toteutukseen BI02 Ympäristö ja ekologia -kurssin. Kurssin tuunaus alkoi jo edellisen jakson aikana. Pääteemat tällä tuunatulla kurssilla olivat jatko-opintojen esittelyt, mahdolliset uravaihtoehdot sekä opiskelijoiden vastuuttaminen opinnoista.

Jatko-opintomahdollisuuksia esiteltiin heti kurssin alussa. Kun kävimme läpi kurssin sisältöä, puhuimme paljon siitä, mihin mikäkin teema linkittyy ja millaisia jatko-opintomahdollisuuksia teemoihin liittyy. Kurssin sisältö linkittyi vahvasti todella monen aineen jatko-opintoihin, mikä syvensi opiskelijoiden käsityksiä jatko-opintojensa mahdollisuuksista. Myös oppitunneilla palauteltiin mieleen jatko-opintojen mahdollisuuksia – esim. ilmastonmuutos- tunnilla saattoi olla tehtävänä selvittää, missä kaikkialla siihen liittyviä teemoja voi opiskella – ja mikä aineen alla.

Uravaihtoehtoja kävimme läpi oppituntien aluksi. Kun teemaa oli alustettu, opiskelijoiden tehtävänä oli pohtia missä ammatissa tämän aiheen teemoja voisi hyödyntää. Esille tuli paljon myös ns. tulevaisuuden ammatteja, joita ei vielä ole laajasti olemassakaan.

Opiskelijoiden vastuuttaminen toimi niin, että kukin opiskelija laati vuorollaan jostakin oppitunnista läksynkuulustelu-kysymykset, jotka hän esitti muulle ryhmälle seuraavalla tunnilla. Kysymyssanat oli rajoitettu: Miksi, Miten, Kuinka ja Kerro olivat sallittuja sanoja aloittaa kysymys. Tämän tarkoituksena oli saada opiskelija myös itse miettimään vastauksia, jotta osaa kommentoida vastauksia. Teimme näitä vastuuttavia tunninaloituksia koko kurssin ajan. Joka tunnin alussa oli jonkun opiskelijan vuoro suorittaa läksynkuulustelu.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen tuli laatia ohjestukset vastuuttamis-tehtävään. Laadin aluksi kurssisuunnitelman ja sijoitin opiskelijat arpomalla eri tuntien alkuun läksynkuulustelijoiksi.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoilla oli aktiivinen rooli läpi kurssin. Heidän tehtävään oli selvittää tietoja opinto- ja uramahdollisuuksista sekä keksiä sopivia läksynkuulustelukysymyksiä ja miettiä niihin vastauksia. Halusin nimenomaan ottaa tuunattuun kurssiin opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa, sillä oppitunnin perusrakenne on yleensä kovin opettajohtoinen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Omaan toimintaani olen mallin jo juurruttanut – käytän samaa mallia tuunattuun kurssiin uudelleen jo tänä syksynä. Nyt kun tuunaus on kerran vedetty läpi, sitä on mukavaa alkaa jatko-tuunaamaan.

Mallia on tarkoitus esitellä työyhteisölle ja kuvata se yhtenä tapana lisätä työelämälähtöistä pedagogiikkaa mille tahansa kurssille.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

Aloitin tuunattavan kurssin suunnittelun jo edellisen jakson aikana. Periaatteena oli, että kaikki tuunausta vaativa on tehty jo siihen mennessä kun kurssi alkaa. En halunnut joutua tilanteeseen, missä joutuisin suunnittelemaan kurssia samalla kun se jo etenee.
Malli sopii toteutukseen periaatteessa missä kohtaa tahansa. Itse valitsin 2. vuosikurssin opiskelijat. Koin, että heidän kohdallaan jatko-opinto- ja uramahdollisuudet sekä vastuuttaminen ovat erityisen tärkeitä.

Hanna Buuri, Kimpisen lukio,
hanna.buuri@lappee.fi

Kuvaus

Ideana oli lähteä tuunaamaan jostain opettamastani kurssista mahdollisimman työelämä-keskeistä ja vastuuttavaa kurssia. Valitsin toteutukseen BI02 Ympäristö ja ekologia -kurssin. Kurssin tuunaus alkoi jo edellisen jakson aikana. Pääteemat tällä tuunatulla kurssilla olivat jatko-opintojen esittelyt, mahdolliset uravaihtoehdot sekä opiskelijoiden vastuuttaminen opinnoista.

Jatko-opintomahdollisuuksia esiteltiin heti kurssin alussa. Kun kävimme läpi kurssin sisältöä, puhuimme paljon siitä, mihin mikäkin teema linkittyy ja millaisia jatko-opintomahdollisuuksia teemoihin liittyy. Kurssin sisältö linkittyi vahvasti todella monen aineen jatko-opintoihin, mikä syvensi opiskelijoiden käsityksiä jatko-opintojensa mahdollisuuksista. Myös oppitunneilla palauteltiin mieleen jatko-opintojen mahdollisuuksia – esim. ilmastonmuutos- tunnilla saattoi olla tehtävänä selvittää, missä kaikkialla siihen liittyviä teemoja voi opiskella – ja mikä aineen alla.

Uravaihtoehtoja kävimme läpi oppituntien aluksi. Kun teemaa oli alustettu, opiskelijoiden tehtävänä oli pohtia missä ammatissa tämän aiheen teemoja voisi hyödyntää. Esille tuli paljon myös ns. tulevaisuuden ammatteja, joita ei vielä ole laajasti olemassakaan.

Opiskelijoiden vastuuttaminen toimi niin, että kukin opiskelija laati vuorollaan jostakin oppitunnista läksynkuulustelu-kysymykset, jotka hän esitti muulle ryhmälle seuraavalla tunnilla. Kysymyssanat oli rajoitettu: Miksi, Miten, Kuinka ja Kerro olivat sallittuja sanoja aloittaa kysymys. Tämän tarkoituksena oli saada opiskelija myös itse miettimään vastauksia, jotta osaa kommentoida vastauksia. Teimme näitä vastuuttavia tunninaloituksia koko kurssin ajan. Joka tunnin alussa oli jonkun opiskelijan vuoro suorittaa läksynkuulustelu.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen tuli laatia ohjestukset vastuuttamis-tehtävään. Laadin aluksi kurssisuunnitelman ja sijoitin opiskelijat arpomalla eri tuntien alkuun läksynkuulustelijoiksi.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoilla oli aktiivinen rooli läpi kurssin. Heidän tehtävään oli selvittää tietoja opinto- ja uramahdollisuuksista sekä keksiä sopivia läksynkuulustelukysymyksiä ja miettiä niihin vastauksia. Halusin nimenomaan ottaa tuunattuun kurssiin opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa, sillä oppitunnin perusrakenne on yleensä kovin opettajohtoinen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Omaan toimintaani olen mallin jo juurruttanut – käytän samaa mallia tuunattuun kurssiin uudelleen jo tänä syksynä. Nyt kun tuunaus on kerran vedetty läpi, sitä on mukavaa alkaa jatko-tuunaamaan.

Mallia on tarkoitus esitellä työyhteisölle ja kuvata se yhtenä tapana lisätä työelämälähtöistä pedagogiikkaa mille tahansa kurssille.

Ota yhteyttä

Hanna Buuri, Kimpisen lukio,
hanna.buuri@lappee.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

Aloitin tuunattavan kurssin suunnittelun jo edellisen jakson aikana. Periaatteena oli, että kaikki tuunausta vaativa on tehty jo siihen mennessä kun kurssi alkaa. En halunnut joutua tilanteeseen, missä joutuisin suunnittelemaan kurssia samalla kun se jo etenee.
Malli sopii toteutukseen periaatteessa missä kohtaa tahansa. Itse valitsin 2. vuosikurssin opiskelijat. Koin, että heidän kohdallaan jatko-opinto- ja uramahdollisuudet sekä vastuuttaminen ovat erityisen tärkeitä.