Helsingin medialukiossa otettiin työelämäkouluttajan luento osaksi opettajien VESO-päivää. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Työelämäkouluttaja kävi luennoimassa opettajille osana VESO-päivää. Tarkoitus oli päivittää opettajien tietoisuutta nykypäivän työelämätaidoista, jotta he paremmin osaisivat auttaa opiskelijoita tunnistamaan niitä taitoja, joita he lukiokoulutuksen puitteissa saavat.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Työelämän asiantuntija

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toteuttamiseen tarvittiin sopivan luennoitsijan löytäminen ja ajankohdan sovittaminen sekä hänen että koulun aikatauluihin. Lisäksi tilaisutta varten tarvittiin normaali esitystekniikka.

Luento oli osa kaikille opettajille pakollista VESO-päivää. Opiskelijoihin tapahtuma ei vaikuttanut, sillä se pidettiin oppituntien ulkopuolella.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset kustannukset luennoitsijan palkkiosta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli olla työelämän asiantuntija.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Ennen tapahtumaa aikaa kului sopivan luennoitsijan miettimiseen, sekä muutaman sähköpostiviestin kirjoittamiseen. Itse luento kesti 90 minuuttia ja tämän jälkeen osallistujilta kerättiin vielä palaute tapahtumasta.

Luento järjestettiin lokakuussa, mutta sinänsä ajankohdalla ei ollut merkitystä.

Tuija Liukko-Hiltunen, Leena Ohtonen ja Eeva Palmu, Helsingin medialukio

eeva.palmu@edu.hel.fi

Kuvaus

Työelämäkouluttaja kävi luennoimassa opettajille osana VESO-päivää. Tarkoitus oli päivittää opettajien tietoisuutta nykypäivän työelämätaidoista, jotta he paremmin osaisivat auttaa opiskelijoita tunnistamaan niitä taitoja, joita he lukiokoulutuksen puitteissa saavat.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Työelämän asiantuntija

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toteuttamiseen tarvittiin sopivan luennoitsijan löytäminen ja ajankohdan sovittaminen sekä hänen että koulun aikatauluihin. Lisäksi tilaisutta varten tarvittiin normaali esitystekniikka.

Luento oli osa kaikille opettajille pakollista VESO-päivää. Opiskelijoihin tapahtuma ei vaikuttanut, sillä se pidettiin oppituntien ulkopuolella.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset kustannukset luennoitsijan palkkiosta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli olla työelämän asiantuntija.

Ota yhteyttä

Tuija Liukko-Hiltunen, Leena Ohtonen ja Eeva Palmu, Helsingin medialukio

eeva.palmu@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Ennen tapahtumaa aikaa kului sopivan luennoitsijan miettimiseen, sekä muutaman sähköpostiviestin kirjoittamiseen. Itse luento kesti 90 minuuttia ja tämän jälkeen osallistujilta kerättiin vielä palaute tapahtumasta.

Luento järjestettiin lokakuussa, mutta sinänsä ajankohdalla ei ollut merkitystä.