Helsingin medialukiossa järjestettiin työelämäaiheinen teemapäivä kolmannen vuoden opiskelijoille. Teemapäivään sisältyi luento ja yritysvierailuja. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Lukion kolmannen vuoden opiskelijoille järjestettiin työelämäaiheinen teemapäivä. Aamulla kaikille opiskelijoille pidettiin yhteinen luento, jonka aiheena oli tulevaisuuden työelämätaidot. Luennon jälkeen opiskelijat lähtivät vierailuille eri yrityksiin, joissa yritysten edustajat kertoivat omista koulutus- ja urapoluistaan, joiden kautta he ovat päätyneet nykyisiin työtehtäviinsä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Erilaiset yritykset ja työelämän edustaja

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamista varten yhteistyökumppaneihin tuli ottaa yhteyttä ja heidän kanssaan tuli sopia yhteistyöstä. Lisäksi piti järjestää tila aamun luennolle sekä kuljetukset yrityksiin.

Tapahtuma vei kolmannen vuosikurssin opiskelijoilta koko päivän. Myös ryhmänohjaajat osallistuivat tapahtumaan.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset kulut luennoitsijan palkkiosta ja matkoista yrityksiin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina oli osallistua aktiivisesti luennolle ja yritysvierailulle. Teemapäivän kautta opiskelijat tulivat tietoisemmiksi siitä, kuinka monimuotoisia urapolut nykyään saattavat olla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden roolina oli pitää aamun luento ja kertoa omista urapoluistaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnasta tulee vakiintunutta, kun se otetaan pysyväksi tapahtumaksi lukion vuosikalenteriin.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Yhteistyökumppaneiden löytämiseen ja yksityiskohtien sopimiseen kului muutamia tunteja. Itse päivän kesto oli noin viisi tuntia.

Tapahtuma pidettiin elokuussa. Kolmannen vuosikurssin opiskelijoita ajatellen mahdollisimman aikanen ajankohta on hyvä, koska vierailut saattavat herättää ajatuksia jatko-opintojen suhteen.

Tuija Liukko-Hiltunen, Leena Ohtonen ja Eeva Palmu, Helsingin medialukio

eeva.palmu@edu.hel.fi

Kuvaus

Lukion kolmannen vuoden opiskelijoille järjestettiin työelämäaiheinen teemapäivä. Aamulla kaikille opiskelijoille pidettiin yhteinen luento, jonka aiheena oli tulevaisuuden työelämätaidot. Luennon jälkeen opiskelijat lähtivät vierailuille eri yrityksiin, joissa yritysten edustajat kertoivat omista koulutus- ja urapoluistaan, joiden kautta he ovat päätyneet nykyisiin työtehtäviinsä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Erilaiset yritykset ja työelämän edustaja

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamista varten yhteistyökumppaneihin tuli ottaa yhteyttä ja heidän kanssaan tuli sopia yhteistyöstä. Lisäksi piti järjestää tila aamun luennolle sekä kuljetukset yrityksiin.

Tapahtuma vei kolmannen vuosikurssin opiskelijoilta koko päivän. Myös ryhmänohjaajat osallistuivat tapahtumaan.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset kulut luennoitsijan palkkiosta ja matkoista yrityksiin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina oli osallistua aktiivisesti luennolle ja yritysvierailulle. Teemapäivän kautta opiskelijat tulivat tietoisemmiksi siitä, kuinka monimuotoisia urapolut nykyään saattavat olla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden roolina oli pitää aamun luento ja kertoa omista urapoluistaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnasta tulee vakiintunutta, kun se otetaan pysyväksi tapahtumaksi lukion vuosikalenteriin.

Ota yhteyttä

Tuija Liukko-Hiltunen, Leena Ohtonen ja Eeva Palmu, Helsingin medialukio

eeva.palmu@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Yhteistyökumppaneiden löytämiseen ja yksityiskohtien sopimiseen kului muutamia tunteja. Itse päivän kesto oli noin viisi tuntia.

Tapahtuma pidettiin elokuussa. Kolmannen vuosikurssin opiskelijoita ajatellen mahdollisimman aikanen ajankohta on hyvä, koska vierailut saattavat herättää ajatuksia jatko-opintojen suhteen.