Ressun lukio suunnitteli oman työ- ja talouselämäkurssin, johon kuului esimerkiksi alumni- ja työpaikkavierailuja, sekä työhön ja talouteen liittyvän tutkimustiedon esittelyä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Ressun lukioon suunniteltiin oma työ- ja talouselämäkurssi. Se sisälsi kolme elementtiä: 1) Työelämätietoisuuden lisääminen alumnivierailujen sekä työpaikkavierailujen muodossa 2) Työhön ja talouteen liittyvän tutkimustiedon esittely ja syventäminen 3) Tulevaisuuden työn haasteet erityisesti nyt ”ympäristövaalien” alla.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Työelämän edustajat mielellään kaikilta kolmelta sektorilta

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina oli koko kurssin suunnittelu ja aikataulutus. Tähän liittyen täytyi esimerkiksi miettiä kurssin teemat, hankkia vieraat ja etsiä aiheeseen liittyvää tutkimustietoa.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Mallin toteuttamisessa täytyy huomioida uuden kurssin suunnitteluun kuluva aika. Kuluneesta ajasta voi koitua lisäkustannuksia opettajien palkkakustannusten muodossa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti kurssin vierailuihin ja keskusteluihin. Opiskelijat suorittivat kurssityön digitaalisen oppimisympäristön (GSE) kautta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli toimia asiantuntijavieraana.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Rehtorin myötävaikutuksella ja aktiivisella mainostuksella kurssille saataneen tarpeeksi opiskelijoita ainakin kerran kahdessa tai kolmessa vuodessa (nyt kurssille osallistui reilu parikymmentä).

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Vaativa

Kurssin voi toteuttaa missä tahansa vaiheessa lukuvuotta.

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Kuvaus

Ressun lukioon suunniteltiin oma työ- ja talouselämäkurssi. Se sisälsi kolme elementtiä: 1) Työelämätietoisuuden lisääminen alumnivierailujen sekä työpaikkavierailujen muodossa 2) Työhön ja talouteen liittyvän tutkimustiedon esittely ja syventäminen 3) Tulevaisuuden työn haasteet erityisesti nyt ”ympäristövaalien” alla.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Työelämän edustajat mielellään kaikilta kolmelta sektorilta

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina oli koko kurssin suunnittelu ja aikataulutus. Tähän liittyen täytyi esimerkiksi miettiä kurssin teemat, hankkia vieraat ja etsiä aiheeseen liittyvää tutkimustietoa.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Mallin toteuttamisessa täytyy huomioida uuden kurssin suunnitteluun kuluva aika. Kuluneesta ajasta voi koitua lisäkustannuksia opettajien palkkakustannusten muodossa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti kurssin vierailuihin ja keskusteluihin. Opiskelijat suorittivat kurssityön digitaalisen oppimisympäristön (GSE) kautta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli toimia asiantuntijavieraana.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Rehtorin myötävaikutuksella ja aktiivisella mainostuksella kurssille saataneen tarpeeksi opiskelijoita ainakin kerran kahdessa tai kolmessa vuodessa (nyt kurssille osallistui reilu parikymmentä).

Ota yhteyttä

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Vaativa

Kurssin voi toteuttaa missä tahansa vaiheessa lukuvuotta.